Skoletilbudet

Et allsidig fagtilbud

På NTG Bærum tilbyr vi studieforberedende utdanningsprogram. Som elev hos oss kan du ta studiespesialisering i språk, samfunnsfag, økonomi eller realfag.

I tillegg til programfagene (se liste under), tilbyr vi fagene toppidrett (VG1), konkurranse- og toppidrett 2 (VG2) og konkurranse- og toppidrett 3 (VG3). Konkurranse- og toppidrett er utviklet av NTG og er skreddersydd for deg som er elev hos oss. Faget er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Programfagene på NTG Bærum:

Språk, samfunnsfag og økonomi:

VG2: Samfunnsøkonomi 1, rettslære 1, matematikk S1, markedsføring 1 og engelsk 1.

VG3: Samfunnsøkonomi 2, rettslære 2, matematikk S2, markedsføring 2 og engelsk 2.

Realfag:

VG2: Matematikk R1 og fysikk 1

VG3: Matematikk R2 og fysikk 2

 

Fag- og timefordeling ved NTG Bærum:

(Timetall er oppgitt per uke)

Felles allmenne fagVG 1VG 2VG 3
Norsk 446
Engelsk 500
Matematikk 1T / 1P500
Matematikk 2P*03*0
Naturfag 500
Fremmedspråk tysk/spansk**445**
Samfunnskunnskap300
Geografi 200
Historie024
Religion003
Kroppsøving222
Sum3012/15*15/20**
Studiespesialisering språk, samfunnsfag og økonomiVG 1VG 2VG 3
Norsk 446
Samfunnsøkonomi 1050
Samfunnsøkonomi 2005
Rettslære 1***050
Rettslære 2****005
Markedsføring 15
Markedsføring 25
Engelsk 1050
Engelsk 2005
Matematikk S15
Matematikk S25
Toppidrett 1500
Konkurranse- og toppidrett 20100
Konkurranse- og toppidrett 30010
Totalt per uke52020

Studiespesialisering realfag
VG 1VG 2VG 3
Matematikk R1050
Matematikk R2005
Fysikk 1050
Fysikk 2005
Toppidrett 1500
Konkurranse- og toppidrett 20100
Konkurranse- og toppidrett 30010
Totalt per uke52020

 

* Elever som velger matematikk S1 og S2 skal ikke ha matematikk 2P.

*Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha fremmedspråk over 3 år. Vi tilbyr kun tysk over 3 år.

* På programområde språk samfunnsfag økonomi velger elevene to av fem fag (samf.øk, rettslære, markedsføring, engelsk eller S-matte).
Ta gjerne kontakt med skolen for mer informasjon.

Les mer om fag- og timefordeling hos Utdanningsdirektoratet.

Spørsmål?

Da er du velkommen til å ta kontakt med skolens rådgiver. Du kan også lese mer om fag- og timefordeling hos Utdanningsdirektoratet.