NTG bærum helsetjeneste

Klinisk ernæringsfysiolog Kjersti L. Rolfsen

Mobil: 922 87 002

E-post: Kjersti.rolfsen@ntg.no

Tilstede ved NTG: Mandag til fredag, en dag forbeholdes NTG-U.

Kjersti kan kontaktes på telefon eller e-post hele uken, uavhengig av dager.

 

Funksjon til ernæringsfysiolog ved NTG

Ivareta elevens helhetlige helse. Mat er viktig for både god helse og god prestasjon.

Du kan komme til Kjersti om du lurer på noe angående mat, og følelser rundt mat og kropp eller om du vil vite mer om idrettsernæring. Det er ikke uvanlig å tenke litt ekstra på mat når man er idrettsungdom, hvis det blir mye tanker om hva du skal spise er det viktig å dele det du tenker på. Kjersti kan hjelpe deg med å rydde litt i tankene og gi veiledning angående mat for dine behov.

Driver undervisning i toppidrettsfaget.

Samarbeider med helsesykepleier og fysioterapeut.

Samarbeider med foreldre, lærere og trenere etter samtykke fra eleven.

Ernæringsfysiologen har taushetsplikt under helsepersonelloven.

Skolehelsetjenesten er gratis.