Info om Tennis

Presentasjon Tennis NTG Bærum

NTG Bærum startet opp med tennis i 2007. Mange av Norges mest lovende tennisspillere har gått på NTG.

Gjennomføring

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:

Vi gjennomfører 4 tennisøkter og 3,5 fysøkt på morgenen hver uke. Videre tilbys 2 ettermiddagsøkter på banen.

All trening gjennomføres i tråd med retningslinjer fra NTFs SLU (Spillerens Langsiktige Utviklingsplan).

NTG Tennis har et tett samarbeid med NTF som blant annet bidrar med videoanalyser og oppfølging av disse i samarbeid med NTG trener, i tillegg til at en trener fra NTF er med fast på to økter i uken.

Det er planlagt samlinger/turneringer i skoleåret 2024-2025, samt at trener vil delta på enkelte turneringer, blant annet NM, for å se elevene i konkurranse.

Kombinasjonen skole og idrett er lagt opp etter en helhetlig tankegang. Idretten er for mange unge det viktigste, og ved NTG arbeider vi med å bevisstgjøre elevene betydningen av skolearbeidet. Det jobbes med en kultur der det er rom for enere.

Noen av våre tidligere elever: Stian Boretti, Melanie Stokke, Malene Helgø, Caroline Steiro, Emma Flood, Mons Knudtzon, Caroline Rhode-Moe, Trym Nagelstad, Øystein Steiro jr., Hans Adrian Rising, Jenny Lunde, Viktor Durasovic, Axel Wahl, Viktor Merum og Viktor Ahlbäck.

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr.

Alle elever – uavhengig av skole og idrett – betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte.

Utvidet toppidrettstilbud

Utover ovennevnte lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling tennis et utvidet toppidrettstilbud.

Dette inkluderer all trening på dagtid og ettermiddag pluss evt ekstratrening, halleie, baneleie, noe klær, trenerlønninger, trenerkostnader på reiser, etc. 

Tillegg til NTG sine generelle inntaksreglement for søkere til Tennis ved NTG Bærum

For skoleåret 2024/25 er tennis tildelt 4.plasser i 1.klasse ved NTG Bærum. Dette kan bli endret til 5 plasser avhengig av nivå på søkerne og søkermasse. Det er også mulig å søke til 2. og 3.klasse  

Gruppesammensetning

Ved NTG Bærum Tennis kan både gutter og jenter søke. De vil vurderes ut i fra resultater og ferdigheter i sine respektive klasser/konkurranser.  

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i tennis

Søkers egenskaper og ferdigheter vil vurderes på eventuelle samlinger og hospiteringer, observasjoner fra turneringer og treninger, og eventuelle samtaler med utøver/trenere/støtteapparat.
 

Resultater/prestasjonsnivå i tennis

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søker har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres.