Info om Sykling

Presentasjon Sykkel NTG Bærum

NTG sykkel holder til i Bærum og tar hvert år inn 8 nye syklister. Tilbudet retter seg mot syklistene som ønsker å kombinere sykling og skole på et høyt nivå.

 

Sykkel NTG Bærum

I samarbeid med klubbene og NCF har vi skapt et elite-idrettsmiljø der landets sykkeltalenter får det beste utgangspunktet for en internasjonal karriere. Vi har tilbud til fortrinnsvis landeveisutøvere.  NTG sykkel holder til på Bekkestua i Bærum og tar hvert år inn 8 nye syklister. Tilbudet retter seg mot syklistene som ønsker å kombinere sykling og skole på et høyt nivå. I dag har vi 32 syklister på skolen, 2 jenter og 30 gutter.

Gjennomføring

For å nå de idrettslige målene vil tilbudet bli som følger: NTG sykling tilbyr 4 morgenøkter pr uke, samt mulighet for ettermiddagsøkter alle dager, denne tilpasses den enkeltes nivå.  Skolen har samarbeid med Naprapatlandslaget på Bekkestua og helseavdelingen på olympiatoppen med henvisningsmuligheter til lege eller spesialist ved behov. Treningsmengden blir tilpasset individuelt i samråd med syklist og klubb der det er klubbtrenere involvert. Vårt trenerteam har bred erfaring fra sykling på høyt nivå nasjonalt og internasjonalt. Alle har utdanning fra Norges idrettshøgskole. Sykkelgruppens midler og metoder er gode og allsidige, og kunnskapsutvikling får høy prioritet, herunder også personlighetsutvikling ved selvtillit, trygghet og ansvarsfølelse.

Det er et stort ansvar å være trener for ungdom. Idrett er  mye mer enn bare gull, heder og ære. Å prestere på høyt nivå i idrett er ikke viktig i seg selv. Men for noen av oss kan det være en viktig del av det uviktige. For NTG blir idrett først og fremst viktig når den er en arena der felleskap og innsats utvikler oss som mennesker. Idretten får mening når dens holdninger og verdier blir våre holdninger og verdier. Med dette i bagasjen er det noen som i tillegg har en stor indre driv og evnen til å presse seg til det ytterste. For noen blir det belønnet med gull.

For å få et så individuelt tilbud som mulig kartlegges den enkelte syklist på såvel fysiske som mentale, kunnskapsmessige og sosiale områder. Vi har eget rullerom med 25 computrainer-ruller, her kjører vi wattmålinger, laktatmålinger og alle terskeløkter igjennom grunntreningsperioden.   Årsplanen er lagt opp i forskjellige perioder: fysisk/mental restitusjonsperiode, ressurstreningsperioder, overgangsperiode og konkurranseperioder dekker et skole-/ konkurranseår. Vi har totalt 5 samlingsuker i året, hvor den lengste sammenhengende samlingen holdes i Spania og varer 2 uker. Internasjonal matching, skolen har etablert samarbeid med støtteapparat i Belgia, hvor kvalifiserte utøvere reiser ned for å kjøre ritt i perioder i samarbeid med klubbene her hjemme. Tillegg til NTG sitt generelle inntaksreglement for søkere til sykkellinja på NTG Bærum For skoleåret 2023/24 er sykling tildelt 8 plasser på NTG Bærum som søkerne til sykling konkurrerer om. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Bærum, kan antallet skoleplasser fravikes.  Inntakskriterier I NTG sitt inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til sykling gjelder i tillegg følgende kriterier:  

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsfremmende i sykling

  1. Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.
  2.  Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger og hospiteringer på NTG, på klubbsamlinger, landslag og/eller i konkurranser.
  3. NTG Bærum sykkel gjennomfører en inntakssamling i oktober 2023. 
  4. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.
  5. Hvis søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller lignende, kan vurderinger i følge punkt 2 være tilstrekkelig.
  6. NTG sykkel Bærum vil prioritere 1-2 plasser for lokale utøvere, til kvalifiserte søkere.

Resultater/prestasjonsnivå

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, kapasitetstester på computrainer rulle i forbindelse med hospiteringer på NTG, klubbesøk, og/eller i konkurranser.