Skolerute

Skolerute elever og ansatte NTG-U Bærum 2023-24

Ferier og fridager ved NTG-U Bærum
MÅNEDDAGERFERIE OG FRIDAGER
AUGUST12Skolestart onsdag 16. august
SEPTEMBER21
OKTOBER17Høstferie uke 40 fom. 02.10. tom. 06.10.
NOVEMBER22
DESEMBER14Juleferie fom. 21.12. tom 03.01.
JANUAR20Skolestart torsdag 04.01.
FEBRUAR16Vinterferie uke 8. fom. 19.02. tom. 23.02.
MARS16Påskeferie fom. 25.03.
APRIL20Påskeferie tom. 02.04.
MAI18Fri 01.05., 09.05., 10.05., 17.05. og 20.05.
JUNI14Siste skoledag torsdag 20.06.
SUM190SKOLEDAGER

Skolerute elever og ansatte NTG-U Bærum 2024-25

Ferier og fridager ved NTG-U Bærum
MÅNEDDAGERELEVENES FERIE OG FRIDAGERPLANLEGGINGSDAGER
AUGUST12Skolestart torsdag 15. august5 dager
8., 9., 12., 13. og 14. august.
SEPTEMBER20
OKTOBER19Høstferie uke 40 fom. 30.09. tom. 04.10.
NOVEMBER21
DESEMBER15Juleferie fom. 23.12. tom 03.01.
Siste dag før jul er fredag 20.12.
JANUAR20Skolestart torsdag 06.01.
FEBRUAR15Vinterferie uke 8. fom. 17.02. tom. 21.02.
MARS21
APRIL16Påskeferie fom. 14.04. tom 21.04.
MAI18Fri 01.05., 02.05., 29.05. og 30.05.
JUNI13Fri mandag 09.06.
Siste skoledag torsdag 19.06.
1 dag 20.06.
SUM190SKOLEDAGER4 planleggingsdager