Inntaksreglement Ishockey NTG Kongsvinger

Gjelder inntaket skoleåret 2023/24.

Ishockey er tildelt ca 10 plasser i VG1 ved NTG Kongsvinger. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Kongsvinger kunne fravike disse kvotene.
Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra ca. 10. desember. NTG Ishockey kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 15. april. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef eller leveres ved besøk. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Ishockey gjelder følgende kriterier:

Det vil bli gitt informasjon og gjennomført samtaler ved besøk slik at søkeren kan bli bedre kjent med NTG og skolen med søkeren.
Søkerens ferdigheter, prestasjonsnivå og egenhet kan vurderes på inntakssamlinger, hospitering, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Poengene fra tester og/eller vurderinger gir et snitt og dermed 1-6 poeng.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Landslagutøver 6 poeng
Landslagssamling 5 poeng
Krets 3-4 poeng
Klubblag 1-2 poeng

3. Skolekarakterer

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3
Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2
Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

Kontakt

Åge Steen
Toppidrettssjef NTG Kongsvinger
E-post: aage.steen@ntg.no
Telefon: 957 65 722