Lillehammer Hopp og kombinert elever

1. Klasse

Dylan Amy Jackson

Odd Harald Svenningsen-Fjell

2. klasse

Ronen Woods

3. klasse

Fabian Østvold

Josefine Løken

Magnus Jetlund

Marie Liane

Mariell Ø. Gjendahl

Tate Franz

Torje Seljeset

Avsluttet skolegangen våren 2023

Johannes Årdal

Karoline Lauvsland

Sander S. Bakken

Carter Brubaker