Info om Håndball

Presentasjon

Håndball NTG Bærum

Det er ca. 18 elever på hvert trinn, ca. 55 spillere totalt.

Dette er fordelt ca. med halvparten jenter og gutter.

Kostnader

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Alle elever – uavhengig av skole og idrett – betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte.

Utvidet toppidrettstilbud

Utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med håndballavdelingen et utvidet toppidrettstilbud.

Dette inkluderer to samlinger, en i Norge og en i utlandet, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, fysisk treningsopplegg og opplæring innen fysisk trening. Arbeid med videoanalyse og egenutvikling også utenfor banen.

Gjennomføring

Vi har to fysiske økter og  to håndballøkter per uke. Vi ønsker dialog med klubbene for best mulig å regulere belastningene til de enkelte utøvere.

Gruppesammensetning og inntakskriterier

Ved NTG Bærum håndball kan både gutter og jenter søke, de vurderes ut fra ferdigheter i håndball og fysiske forutsetninger.