Info om Golf

Presentasjon Golf NTG Bærum

Høsten 1993 åpnet det seg nye muligheter for unge golfere da NTG for første gang tok inn 9 golfspillere. Vi er i skoleåret 2023/24 12 golf elever på NTG i Bærum. NTG er en viktig brikke i Norges Golfforbunds langtidsplan, NGF.

 

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Alle elever – uavhengig av skole og idrett – betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte.

Utvidet toppidrettstilbud

Utover det ovennevnte lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling golf et utvidet toppidrettstilbud.

Dette inkluderer ca. 50-60 samlingsdager, klær, losji, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, diverse utstyr, greenfee, treneroppfølging, testbatterier, kapasitetsprofiler, utviklingstrapp, nødvendig transport mellom skole og trening og til samlinger mm.

Gjennomføring

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:

I tillegg til golftreningen jobber vi hardt for å skape en prestasjonskultur gjennom et helhetlig og balansert opplegg. Fysisk trening, personlig utvikling, kosthold og teoretisk kunnskap er deler som utøverne kontinuerlig utvikler for å bli bedre som golfspiller og som menneske.

I sommersesongen har vi golftrening på Bærum GK., men vi bruker også mange andre anlegg i nærområdet. Vi har unike samarbeidsavtaler med Bærum GK, Kjekstad GK, Miklagard GK, Holtsmark Golf, Haga GK, Hauger GK, Groruddalen GK, Ballerud GK og Toppgolf. Om vinteren trener vi på Toppgolf, men gjennomfører i tillegg mange dagsamlinger på andre anlegg. Med inntil 50-60 samlingsdøgn i inn- og utland som inkluderer 5-6 uker i andre land, kommer elevene til å bruke opp i mot 1.000 timer i året på sin idrett. Til tross for denne treningsmengden vil NTG golf påse at skolearbeidet blir gjennomført.

Utøverne vil jevnlig bli testet for å kontrollere treningsopplegget, fremgang, mål og motivasjon.
Det vil også bli avviklet kurs i kosthold, ernæring, fysiologi og golfteori, for bevisstgjøring av egen kropp og idrett.

Tillegg til NTG’s generelle inntaksreglement for søkere til golf ved NTG bærum

Golf er tildelt 6 plasser ved NTG Bærum som søkerne til golf konkurrerer om. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Bærum kan denne kvoten fravikes. Det er og mulig å søke inn til 2. og 3. klasse.

Gruppesammensetning

Ved NTG Bærum golf kan både gutter og jenter søke, de vurderes ut fra resultater/ferdigheter i sine respektive klasser/konkurranser.