Info om Friidrett

Friidrett ved NTG Bærum

Opplegg og innhold

Vi tar vi inn 5-7 nye elever hvert år til VG1. Både gutter og jenter kan søke. 

 • Alle grener innen friidrett kan være representert. Det legges vekt på basis og ressurstrening i NTG-tiden. Tett dialog og samarbeid med utøvernes klubb er nøkkelen til utøvernes utvikling og fremgang. Utøvere fra hele landet – og alle klubber – kan søke.

Inntak

 • Alle søkere blir innkalt til inntakstrening i Bærum idrettspark. Dette skjer etter søknadsfristen 1. mars 2024.
 • Treningsmengde
 • Muligheter for 4 økter per uke i skoletiden. Timeplanen er tilpasset idrettenes behov – NTG treningen foregår fra morgenen av – skoletimene starter fra ca. 11.15. 
  • Bærum Idrettspark (inne og ute)
  • NTG Bærum treningssenter (på skolen)

Transport – fra treningssted til skolen

 • Utøverne starter skoledagen med treningsøkt – møter på treningsstedet. Etter endt trening ved Bærum idrettspark er det ca. 5 min å gå til Hauger T-banestasjon – derfra ca. 10 min til Bekkestua stasjon – derfra ca 10 min å gå til skolen, alternativt buss fra Bekkestua stasjon til skolen. 

Treningssamlinger

 • Det legges opp til 1 treningssamling i NTG regi i løpet av skoleåret – primært i november. Vi tar sikte på å reise til syd Europa. Varighet 7-10 dager. 

Godkjent fravær til samlinger og konkurranser. 

 • NTG-elevene får innvilget godkjent idrettsfravær til samlinger og konkurranser i regi av klubb, krets, Norges Friidrettsforbund og NTG. Slikt fravær kommer ikke inn under 10 %-regelen, og vil heller ikke stå oppført på elevenes vitnemål. 

Hva koster det å gå på NTG?

Alle elever – uavhengig av skole og idrett – betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte. 

Utover det lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med den enkelte idretten et utvidet toppidrettstilbud.

Dette inkluderer, noe avhengig av den enkelte idrettens egenart: flere treningstimer, treningssamlinger, kost, losji, heis, baneleie, hall-leie, transport, utstyr, helhetlig oppfølging gjennom kompetente, ansatte trenere på treningene og i konkurranse – oppfølging av treningsdagbok, utviklingstrapp, kapasitetsprofil, ekstra ressurs skole/undervisning m.fl.

Kostnader for personlig utstyr er ikke inkludert.

For spørsmål: 

Sportssjef Dietmar Mögenburg: 91750441 eller trener Elin Marvik: 93057974