Info Om Basket

Presentasjon Basketball NTG Bærum

Norges Toppidrettsgymnas har hatt Toppidrett Basketball på programmet siden høsten 2002. Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende.

Idrettslig tilbud:

Det gjennomføres fire morgenøkter pr. uke. Basketøktene foregår i Rykkinnhallen som er tidligere Riksanlegg for basketball i Norge. Fysiske økter i form av styrke, basis, rehab og skadeforebygging foregår i skolens eget fitness-senter hvor vi har tilgang på alt vi trenger. Noe basistrening blir også gjort i forbindelse med baskettreningene i hallen. Spillerne har selv klubbtrening på kveldstid, hvor vi søker tett samarbeid med klubbtrener. Utover den daglige treningen på skolen vil det bli gjennomført ca 10-20 samlingsdøgn, hvorav en uke utenlands med fokus på internasjonale kamper.

Basketball på NTG vektlegger individuelle ferdigheter gjennom teknisk trening og tilvenning av gode treningsvaner. Dette kombineres med basisferdigheter som styrke, spenst, koordinasjon, bevegelighet og utholdenhet. I tillegg søker vi å utvikle gode holdninger og rett mentalitet til å kunne nå ett høyt nivå.

Det gjennomføres også teoretisk utdanning om teknikk, taktikk, treningslære, psykologi og kosthold.

For spillere som ikke kommer fra nærliggende klubber, Oslo eller omegn, er vi behjelpelige med kontakter til passende klubber.

Etter 3 år på NTG er målet at spillerne minimum skal være kvalifisert for spill i norsk basketliga (BLNO), samt aktuelle for fremtidig landslagsspill og evt. collegespill i USA.

Vi ønsker å legge til rette for at unge ambisiøse spillere kan kombinere satsing på basketball og videregående skole. En del av våre tidligere utøvere har gått videre til spill på college i USA og mange har erfaring med BLNO og spill i nordiske/europeiske ligaer.

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Alle elever – uavhengig av skole og idrett – betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte.

Utvidet toppidrettstilbud

Utover det lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdelingen basketball et utvidet toppidrettstilbud. Dette inkluderer daglige treninger i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, samlinger i inn- og utland, halleie, utstyr, treningstøy og profilklær, testbatterier, trenerlønn og nødvendig transport mellom trening og skole.