Rekrutteringssamling

NTG LILLEHAMMER ALPINT 

inviterer til rekrutteringssamling

5. – 8. januar 2024

Påmeldingsfrist: 3. januar 2024

rolle@ntg.no / 48 01 08 51

oscand@ntg.no / 48 22 32 51

 

PROGRAM

Fredag 05.01

09:30. Oppmøte ved NTG (Inngang fra oversiden) Informasjon fra trenere, skole, støtteapparat mm.

10:30. Omvisning på skolen + hybelhus.

11:30. Lunsj i kantinen.

12:30. Info fra Håkonshall og omvisning + barmarks økt (inne)

15:30. Avslutt

Lørdag 06.01

08:45. Avreise fra NTG (For de som trenger transport)

09:10. Oppmøte Hafjell Alpinsenter (Nasjonal anleggs bygget)

09:30. Frikjøring SL (Teknikk)

12:00. Lunsj (Matpakke)

13:00. SL trening Olympia.

15:30. Avslutt Hafjell. Tilbake til Lillehammer.

Søndag 07.01

08:45. Avreise NTG (Samme som lørdag)

09:10. Oppmøte Hafjell Alpinsenter (Nasjonal anleggs bygget)

09:30. Frikjøring GS (Teknikk)

12:00. Lunsj (Matpakke)

13:00 GS Olympia.

15:00. Avslutning

Mandag 08.01 (for de som ikke har mulighet 5-7 jan)

09:10. Oppmøte Hafjell Alpinsenter (Nasjonal anleggs bygget)

09:30. GS + SL

12:30. Møte på NTG

14:00. Avslutning

 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller har behov for hjelp med booking av opphold:

rolle@ntg.no / 48 01 08 51

oscand@ntg.no / 48 22 32 51