Info om Alpint

Presentasjon alpint NTG Bærum 

NTG startet som et rent alpingymnas i Bærum i 1981 og har en fantastisk tradisjon på å få frem alpinister i verdenstoppen. 3 olympiske mestere, 2 verdensmestere, 2 medaljevinnere i VM og OL og 16 forskjellige kjørere på pallen i World Cup har tidligere vært NTG-elever. 

I Bærum har vi 14 ulike idretter hvor trenere og utøvere jobber tett sammen, og hvor kompetanseutvikling og felles treninger er en del av hverdagen. I tillegg er NTG-U samlokalisert med NTG, og dette gir oss en unik mulighet til å følge utviklingen over 6 år. 

Vi samarbeider med NTG Geilo og NTG Lillehammer om trenerutvikling, FIS-renn, mesterskap, rekruttering og sponsorer. Det tette samarbeidet gir oss også en unik mulighet til å tilrettelegge individuell oppfølging av alle våre løpere. 

NTG Bærum har en stor og høyt utdannet lærerstab med lang erfaring i å imøtekomme det som kreves for å kombinere toppidrett og skolegang. Det tilbys IF-timer (Idrettsfravær) hvor elevene kan innhente skolearbeid, samt at lærerne tilrettelegger for prøver og innleveringer fra samlinger. 

Vi har egen fysio på skolen, som er tilgjengelig under hele skoleåret.

NTG Bærum har gode treningsfasiliteter på bygget og flotte anlegg i skolens nærhet.  

Våre timeplaner er tilrettelagt slik at elevene kan trene to treningsøkter per dag i skoletiden. Når elevene reser hjem ved 17-18 tiden, så er de ferdig med to økter, og kan bruke kvelden til hvile, skolearbeid og forberedelser innfor morgendagen. 

 

Kostnader 

Skolepenger 

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Alle elever – uavhengig av skole og idrett – betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte.  

 

Utvidet toppidrettstilbud 

Utover det ovennevnte lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling alpint et utvidet toppidrettstilbud.  

 

Kostnad for utvidet toppidrettstilbud NTG Bærum Alpint: 

 Dekker: 

  • lønn til 3 trenere 
  • Alle bilkostnader for 2 minibusser (17 setere) 
  • Utstyr (porter etc.) 
  • Hall-leie  
  • Felleskostnader i forbindelse med samlinger og renn (transport, og overnatting for trenere) 
  • Treneroppfølging på alle treninger, skisamlinger og FIS-renn  

Dekker ikke: 

  • kostnader ifm FIS renn (overnatting, mat, heiskort). ca. 50 renn.  
  • kostnader ifm samlinger (overnatting, mat, heiskort) 
  • Personlig utstyr  

Ca. 55-60 samlingsdøgn fordelt på mellomeuropa, Folgefonna, Juvass og innendørshall.  

Ekstra samlingsdøgn utover budsjett medfører egenandel. 

 

Hvorfor starte ved NTG Bærum alpint? 

  • Studiespesialiserende utdanningsprogram med fordypning i R1 og R2, Fysikk1 og 2, Rettslære 1 og 2/Internasjonal Engelsk og Samfunnsfaglig Engelsk 1 og 2 og Samfunnsøkonomi 1 og 2 (se studietilbud) 
  • Skoleklasser med elever fra flere idretter 
  • Ekstra skoleoppfølging for elever med stort fravær 
  • Fleksible timeplaner 
  • Norges mest spennende tverrfaglig idrettsmiljø, med 14 forskjellige idretter, 30 høyt kvalifiserte trenere 
  • Samarbeid med NTG Geilo og NTG Lillehammer på Fart og NM osv 
  • I perioder mulighet til skolesamarbeid med Geilo og Lillehammer 
  • Landsdekkende linje hvor elever fra hele Norge kan søke 
  • Det er mulig å søke inn i 2. og 3. klasse 

 Rekruttering 

I forbindelse med det utvidede Toppidrettstilbudet gjennomfører vi intervju med hver søker, hvor bl.a følgende punkter blir vektlagt: 

  • Målsetting for å starte på NTG Bærum 
  • Treningskapasitet 
  • Holdninger 
  • Resultater 
  • Testresultater (vedlegges søknad)