Hjem NTG Kongsvinger Skyting Presentasjon Skyting NTG Kongsvinger
Foto:

Presentasjon Skyting NTG Kongsvinger

NTG Kongsvinger har innenfor en radius på en kilometer tilgang til 10m og 15m innendørs bane med til sammen 20 elektroniske skiver, samt utendørs 50m med 14 standplasser, 100m med 6 elektroniske - og 200m elektronikk bane med 20 skiver.

Elev ved NTG Kongsvinger Skyting innebærer blant annet:

 • 4-5 trenings-/teoriøkter  i uka på dagtid. I tillegg kommer kveldstreninger.
 • Tilbud om 50-80 konkurranser i løpet av skoleåret (noen av disse internasjonale konkurranser).
 • Opto-elektroniske treningsrunder (Scatt).
 • Kartlegging av nivå med individuelt tilpasset treningsprogram.
 • Teoretisk og praktisk kostholdsprosjekt.
 • Individuell oppfølgning av treningsdagbok.
 • Skolen hjelper med å finne hybel til deg i gangavstand til skolen. Vi gjennomfører også hybelbesøk.
 • Tilrettelagt skolegang i forhold til din treningshverdag.
 • Felles treningsutstyr (Umbro for tiden) og 40% rabatt på veiledende pris på alt annet utstyr fra samme leverandør.
 • Fysisk trening inne i Kongsvingerhallen der også skolelokalene ligger.
 • Gode avtaler ved kjøp av nødvendig utstyr i spesialidretten. 


Kostnader og tilbud

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende i kombinasjon med toppidrett, bl.a. organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Dette medfører en kostnad på kr. 24.975,- pr. elev i skoleåret 2019/2020.  

Utvidet toppidrettstilbud

Utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling skyting et utvidet toppidrettstilbud (se her).

 Kostnaden for utvidet toppidrett dekker alle kostnader vedr. trening og samlinger.