Hjem NTG Geilo Skiskyting Inntaksreglement
Foto:

Inntaksreglement

Søknadsfristen for NTG Geilo Skiskyting er 1. mars 2018.

NTG Geilo Skiskyting har 7 faste plasser ved inntak. I tillegg fordeles noen plasser når søkermassens fordeling på de ulike idrettene er kjent. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Geilo kan disse kvotene fravikes.

 Gruppesammensetning

NTG Geilo skiskyting skal være en homogen gruppe som vil bestå av både jenter og gutter. Ved inntak vil man derfor ta hensyn til dette.

 Inntakskriterier

I NTG sitt inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til skiskyting gjelder i tillegg følgende kriterier:

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i skiskyting

Poengene fra eventuelle tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.

1. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser. Vi vil vektlegge:

  • Fysiske egenskaper
  • Koordinative egenskaper
  • Taktiske evner
  • Taktiske ferdigheter

2. NTG Geilo skiskyting kan gjennomføre en inntakssamling i mars 2016. Dersom søkerener kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.

3. Hvis søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller lignende, kan vurderinger ifølge pkt. 1 være tilstrekkelig.


Resultater/prestasjonsnivå


Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.