Åpen dag for gutter og jenter født i 2006 – 10.12.21