Tromsø

Siden 2018 har NTG-U i Tromsø tilbudt heldagsskole for elever som ønsker å kombinere skole og idrett.

Målet vårt er at du som elev hos oss skal få et godt grunnlag for din sportslige utvikling, og vi fremmer et læringsmiljø som ivaretar samhold og idrettsglede.

Som elev ved NTG-U i Tromsø får du helhetlig oppfølging, god balanse mellom skole og trening, og et nært samarbeid med dedikerte lærere og trenere.

Velkommen til NTG-U Tromsø!

Skolen

Vi tilbyr de vanlige skolefagene, valgfag og fremmedspråk, i tillegg til studietid med lærer slik at du kan gjøre deg ferdig med nesten alt skolearbeid før du går hjem.

Les mer

Treningen

Forskning viser at allsidig og variert trening over tid gir bedre prestasjonsnivå og høyere motivasjon. Vi tilrettelegger for individuell oppfølging og utvikling.

Les mer

Fasiliteter og anlegg

NTG-U Tromsø holder til i Tromsø Turnhall, som ligger på Templarheimen. Vi har moderne klasserom og gode treningsfasiliteter.

Les mer

Priser

NTG-U er en privat ungdomsskole der elever betaler en fastsatt skoleavgift som dekker nødvendige utgifter. Vi har også søskenrabatt.

Les mer

INNTAKET

  • Søknader til skoleåret 2024/2025 registreres på vår søknadsportal som åpner 1.desember 23 og stenger 1.mars 24. Lenke til søknadsportal: opptak.ntg.no/us.
  • Tirsdag 23.januar 2024 har vi åpent infomøte for foresatte til potensielle søkere på NTG-U/Tromsø Turnhall kl. 18.00-19.30.
  • Tirsdag 06.februar 2024 gjennomfører vi besøksdag for elever født i 2011. Informasjon om påmelding legges ut her og på sosiale medier i løpet av januar.
  • Ved oversøking til skolen gjennomføres det en inntaksdag. Dette skjer i etterkant av søknadsfristen 1. mars. Alle som har søkt blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper.
    Dato for inntaksdag for søkere født i 2011: tirsdag 12.mars 2024.

Ved spørsmål om inntaksprosessen, ta kontakt med sportslig leder Robin Øgård: roboga@ntg.no