Dette koster skoleplassen

NTG-U er en privat ungdomsskole med 85 prosent statsstøtte. Som elev betaler du derfor en fastsatt skoleavgift som dekker de resterende 15 prosentene.

Skoleavgift

For skoleåret 2023–24 er skoleavgiften kr 25.000, –
For skoleåret 2024-25 er skoleavgiften kr 25 500,-

Kostnaden dekker all trening, lærerstyrt studietid/leksehjelp, et sett treningstøy og fritidsutstyr, digitale læringsverktøy, transport til og fra trening i vintermånedene, og utgifter til klasseturer.

Skoleavgiften justeres/indeksreguleres hvert skoleår, og faktureres hvert halvår. Vi har også mulighet for å lage avtale om månedlig eller kvartalsvis betaling, for de som ønsker det.

Søskenrabatt

For å sikre likhet mellom våre skoler er følgende søskenrabatt gjeldende for våre elever fra og med inntaket til skoleåret 2023-2024:

Søskenrabatten er på kr 5000 pr. elev og trekkes fra på skolepengene. Søskenrabatten gjelder også om elevene går på ulike NTG / NTG-U skoler. Eksempel: Familier som har barn ved henholdsvis NTG Lillehammer og NTG-U Lillehammer vil da få kr 5000 i redusert skoleavgift pr. barn.