Lillehammer

NTG-U Lillehammer er et tilbud til elever som ønsker å kombinere mye fysisk aktivitet med god skole og godt læringsmiljø.

Skolen startet opp i august 2017 og har plass til inntil 96 elever.

NTG-U er en heldagsskole og holder til i Idrettens Hus ved Håkonshall.

Velkommen til NTG-U Lillehammer!

Opptaksdagen blir Torsdag 25 april, for både jenter og gutter. Søkere inn på alle trinn.

 

Skolen

Vi tilbyr de vanlige skolefagene, trening hver dag, aktivitetsrettede valgfag og studietid med lærer slik at du kan gjøre deg ferdig med alt skolearbeid før du går hjem.

Les mer

Treningen

Forskning viser at allsidig og variert trening over tid gir bedre prestasjonsnivå og høyere motivasjon. Vi tilrettelegger for individuell oppfølging og utvikling.

Les mer

Fasiliteter og anlegg

NTG-U Lillehammer er samlokalisert med NTG videregående skole i Idrettens hus . Vi har moderne klasserom og gode treningsfasiliteter med Håkonshall og Stampesletta som nærmeste naboer.

Les mer

Priser

NTG-U er en privat ungdomsskole der elever betaler en fastsatt skoleavgift som dekker nødvendige utgifter. Vi har også søskenrabatt.

Les mer

INNTAKET

I etterkant av søknadsfristen 1. april blir alle søkere invitert til skolen for å delta på inntaksprøve. De deltar på tester som kartlegger ulike grunnleggende fysiske ferdigheter.