Forskningsbasert metode

Bak NTG-U sin modell, ligger tanken om å lære elevene å trene. Skolen er basert på Olympiatoppens filosofi og LTAD-modellen («Long Term Athlete Development»), der vi jobber med å styre belastningen for hver enkelt utøver i samarbeid med klubber og trenere. Den forskningsbaserte metoden bygger på kunnskapen om at allsidig trening over tid gir bedre prestasjonsnivå og høyere grad av motivasjon.

På NTG-U Lillehammer får alle elever variert trening i skoletiden hver dag. Type aktiviteter endrer seg gjennom året, og inkluderer blant annet basistrening, fotball, håndball, svømming, turning, orientering, friidrett, styrketrening, orientering, terrengsykling, hockey m.m.

Fra 9. klasse tilpasser vi treningsopplegget mer til den enkelte, ved at vi tilbyr idrettsspesifikk trening. Da velger elevene sin spesialidrett 2 økter i uka.  Noe som hos oss betyr at elevene velger mellom håndball, fotball, utholdenhet, teknisk gruppe (mange ulike idretter) og kraft (hockey og alpint). Ut over dette arbeider vi med individuell ferdighetsutvikling, generell -og spesifikk  basistrening og prestasjonsfremmende trening.