Forskningsbasert metode

Bak NTG-U sin modell, ligger tanken om å lære elevene å trene. «Trent for å trene». Skolen er basert på Olympiatoppens filosofi .Vi jobber mye med å styre belastningen for den enkelte utøver. Med tanke på treningsbelastning bruker vi vår egen NTG-U App, som fungerer som en enkel treningsdagbok.

På NTG-U Lillehammer får alle elever variert trening i skoletiden hver dag. Type aktiviteter og trening endrer seg gjennom året, og inkluderer blant annet basistrening, egenvalgte økter, fotball, håndball, svømming, turning, orientering, friidrett, styrketrening, orientering, terrengsykling, hockey m.m.

Fra og med etter jul i 8. klasse, tilpasser vi treningsopplegget mer til den enkelte, ved at vi tilbyr idrettsspesifikk trening. Da velger elevene sin spesialidrett 2 økter i uka.  Noe som hos oss betyr at elevene velger mellom håndball, fotball, utholdenhet, teknisk gruppe (mange ulike idretter) og kraft (hockey og alpint). Ut over dette arbeider vi med individuell ferdighetsutvikling, generell -og spesifikk  basistrening og prestasjonsfremmende trening.