Mestring og læringsglede

Hos oss lærer du hvordan du kan sette idretten høyt uten å nedprioritere skolen. Gjennom godt samspill mellom idrett, fysisk lek og læring, oppnår vi mestring og læringsglede – sammen!

 

Opplegget ved NTG-U er basert på NTG-modellen, der vi tilrettelegger for hver enkelt elevs behov ut fra en helhetlig tankegang. Vi legger stor vekt på forskningsbasert praksis med basistrening som koordinasjon, styrke og utholdenhet.

 

Gode relasjoner

På NTG-U sier vi at vi er gode alene, men best sammen. Vi fremmer en kultur der vi løfter hverandre frem og gjør hverandre gode. På ungdomstrinnet er mange av lærerne også trenere, slik at de kan følge deg som elev gjennom dagen, både i klasserommet og på trening.

 

Allsidig trening

Kunnskap om og erfaring med trening i et helhetlig perspektiv, gir de beste forutsetningene for å kunne utvikle seg som skoleelev og idrettsutøver på ungdomstrinnet. Derfor blir elevene våre kjent med et bredt utvalg idretter og aktiviteter, i stedet for ren idrettsspesialisering på skolen.

Heldagsskole

NTG-U er en heldagsskole der både ordinær undervisning, trening, spisepauser og lekser er bakt inn i skoledagen.

Alt vi gjør er forankret i verdiene våre:

Vilje – Glede – Respekt

Dette får du på NTG-U

NTG-U er en heldagsskole der både ordinær undervisning, trening, spisepauser og lekser er bakt inn i skoledagen. Som elev får du lære hvordan du kan stimulere indre motivasjon, og yte til fellesskapet gjennom trening, lek og læring.

Et godt grunnlag – uansett!

Vi er opptatt av å forvalte elevenes ressurser på en god måte, slik at hver enkelt kan nå sitt potensial. Uavhengig av om du som elev satser mot en karriere innen toppidrett eller ikke, skal årene på NTG-U gi et godt grunnlag for din vei videre.

Ingen eiere – alt går til elevene

NTG er en ikke-kommersiell stiftelse. Det betyr at alle økonomiske midler går til å gjøre tilbudet bedre for deg som er elev på en av våre elleve skoler. Vi er stolte av å være norsk idretts viktigste arena for talentutvikling!

Har du spørsmål?

Kontakt oss her:

NTG Stiftelsen
E-post: ntg@ntg.no