NTG-U BODø

NTG-U har siden 2018 tilbudt ungdom i Bodø muligheten til å kombinere skole og idrett.

Målet vårt er at du som elev skal få et godt grunnlag for din sportslige utvikling. Dette gjør vi i et positivt læringsmiljø som ivaretar samhold og idrettsglede.

Som elev får du helhetlig oppfølging, god balanse mellom skole og trening, og et nært samarbeid med dedikerte lærere og trenere som følger deg opp på skolen og på treningsarenaen.

Velkommen til NTG-U Bodø!

Skole

Vi tilbyr de vanlige skolefagene, inspirerende valgfag og leksehjelp med lærer slik at du kan gjøre deg ferdig med alt skolearbeid før du går hjem.

Les mer

Idrett

Forskning viser at allsidig og variert trening over tid gir bedre prestasjonsnivå og høyere motivasjon. Vi tilrettelegger for individuell oppfølging og utvikling.

Les mer

Elevtjenesten

På NTG er vi opptatt av å bygge robuste ungdommer som tar ansvar for egen utvikling. Elevtjenesten er medspilleren til våre elever, ansatte og foresatte.

Les mer

Kontakt oss

Her finner du kontaktinfo til skolen og info om alle våre lærere, trenere og andre medarbeidere.

Les mer

Fasiliteter og anlegg

NTG-U Bodø er samlokalisert med NTG videregående skole på Aspmyra Stadion. Vi har moderne klasserom og gode treningsfasiliteter.

Les mer

Priser

NTG-U er en privat ungdomsskole der elever betaler en fastsatt skoleavgift som dekker nødvendige utgifter. Vi har også søskenrabatt.

Les mer

INNTAKET

Ved oversøking til skolen gjennomføres det en inntaksdag. Dette skjer i etterkant av søknadsfristen 1. mars. Alle som har søkt blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper.