NTG-U BODø

Siden 2019 har NTG-U i Bodø tilbudt heldagsskole for elever som ønsker å kombinere skole og idrett.

Målet vårt er at du som elev hos oss skal få et godt grunnlag for din sportslige utvikling, og vi fremmer et læringsmiljø som ivaretar samhold og idrettsglede.

Som elev ved den sprekeste skolen i Bodø får du helhetlig oppfølging, god balanse mellom skole og trening, og et nært samarbeid med dedikerte lærere og trenere. Vi følger deg opp på skolen, på trening og i konkurranser .

Velkommen til NTG-U Bodø!

Skole

Vi tilbyr de vanlige skolefagene, inspirerende valgfag og studietid med lærer slik at du kan gjøre deg ferdig med alt skolearbeid før du går hjem.

Les mer

Idrett

Forskning viser at allsidig og variert trening over tid gir bedre prestasjonsnivå og høyere motivasjon. Vi tilrettelegger for individuell oppfølging og utvikling.

Les mer

Elevtjenesten

På NTG er vi opptatt av å bygge robuste ungdommer som tar ansvar for egen utvikling. Elevtjenesten er medspilleren til våre elever, ansatte og foresatte.

Les mer

Fasiliteter og anlegg

NTG-U Bodø er samlokalisert med NTG videregående skole på Aspmyra Stadion. Vi har moderne klasserom og gode treningsfasiliteter.

Les mer

Priser

NTG-U er en privat ungdomsskole der elever betaler en fastsatt skoleavgift som dekker nødvendige utgifter. Vi har også søskenrabatt.

Les mer

INNTAKET

Ved oversøking til skolen gjennomføres det en inntaksdag. Dette skjer i etterkant av søknadsfristen 1. mars 2022. Alle som har søkt blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper.