Asker

NTG-U Asker er en heldags ungdomsskole for elever som ønsker å kombinere trening med skole.

Målet vårt er at du som elev hos oss skal få et godt grunnlag for din sportslige utvikling, og vi fremmer et læringsmiljø som ivaretar samhold og idrettsglede.

Skolen startet opp i august 2022, med to 8.klasser og en 9.klasse. Skolen har plass til inntil 192 elever totalt.

Ved inntak 2024 tar vi inn 64 elever fordelt på to 8.klasser.

NTG-U Asker holder til sidebygget til Velodromen på Langenga.

Velkommen til NTG-U Asker!

 

NYHET!

NTG-U Asker har et ledig vikariat!

NTG-U Asker har behov for en lærer/trener med fagene norsk og samfunnsfag, med trenings/idrettsbakgrunn.

Vikariatet er pr. tiden 30% og vil øke til 100% mot januar.
Vikariatet varer til september 2024.

Oppstart så raskt som mulig.

Arbeidsoppgaver

Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre undervisning i fag og trening. Motivere, følge opp og coache elever til gode prestasjoner akademisk og på treningsfeltet.
Bidra til å utvikle lærings- og treningsmiljøet, pedagogikken og den enkelte elev, så ungdommene får en god, utviklende og spennende ungdommstid.

Er dette interessant ta kontakt med :

Sportsligleder Sandra Lyngstad Hennum – 90942761 eller Rektor John-Inge Strømsnes 91665128

Skolen

Vi tilbyr de vanlige skolefagene, inspirerende valgfag og studietid med lærer slik at du kan gjøre deg ferdig med alt skolearbeid før du går hjem.

Les mer

Treningen

Forskning viser at allsidig og variert trening over tid gir bedre prestasjonsnivå og høyere motivasjon. Vi tilrettelegger for individuell oppfølging og utvikling.

Les mer

Fasiliteter og anlegg

NTG-U Asker er samlokalisert med Velodromen i Asker. Vi har topp moderne klasserom og gode treningsfasiliteter.

Les mer

Priser

NTG-U er en privat ungdomsskole der elever betaler en fastsatt skoleavgift som dekker nødvendige utgifter. Vi har også søskenrabatt.

Les mer

INNTAKET

Ved oversøking til skolen gjennomføres det en inntaksdag. Dette skjer i etterkant av søknadsfristen 1. april.  Alle som har søkt blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Inntaksdagene er 17.april, 18.april, 19.april i Holmenhallen. Informasjonsmøte om inntaksdagene blir 13.april kl.18:00 på Scandic Asker. Alle søkere vil få invitasjon til dette møtet på e-post.