Asker

NTG-U Asker er et tilbud til elever som ønsker å kombinere mye fysisk aktivitet med god skole og godt læringsmiljø.

Skolen startet opp i august 2022 og har plass til inntil 192 elever. Ved inntak skoleåret 23-24 har vi plass til 64 elever på 8.trinn. Søknadsfristen er 1.april.

NTG-U er en heldagsskole og holder til vegg i vegg med Velodromen i Langenga

Velkommen til NTG-U Asker

Skolen

Vi tilbyr de vanlige skolefagene, inspirerende valgfag og studietid med lærer slik at du kan gjøre deg ferdig med alt skolearbeid før du går hjem.

Les mer

Treningen

Forskning viser at allsidig og variert trening over tid gir bedre prestasjonsnivå og høyere motivasjon. Vi tilrettelegger for individuell oppfølging og utvikling.

Les mer

Fasiliteter og anlegg

NTG-U Asker er samlokalisert med Velodromen i Asker. Vi har topp moderne klasserom og gode treningsfasiliteter.

Les mer

Priser

NTG-U er en privat ungdomsskole der elever betaler en fastsatt skoleavgift som dekker nødvendige utgifter. Vi har også søskenrabatt.

Les mer

INNTAKET

Informasjon om inntaket 2024: Alle som har søkt blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Opptaksdager blir i uke 16 og avholdes i Velodromen 15.april, 17.april og 18.april 08:30 – 15:00. Alle søkere vil få tildelt en dag. Invitasjon sendes ut på e-post. Dette skjer i etterkant av søknadsfristen 1. april.

Informasjonsmøte for søker og foresatte holdes torsdag 11.april kl.18:00 – 20:00 på Sentermenigheten, Solbråveien 49, 1383 Asker. Alle som har søkt vil få en egen invitasjon til informasjonsmøte.