Asker

NTG-U Asker er en heldags ungdomsskole for elever som ønsker å kombinere trening med skole.

Målet vårt er at du som elev hos oss skal få et godt grunnlag for din sportslige utvikling, og vi fremmer et læringsmiljø som ivaretar samhold og idrettsglede.

Skolen startet opp i august 2022, med to 8.klasser og en 9.klasse. Skolen har plass til inntil 192 elever totalt.

Ved inntak 2023 tar vi inn 64 elever fordelt på to 8.klasser.

NTG-U Asker holder til sidebygget til Velodromen på Langenga.

Velkommen til NTG-U Asker!

Skolen

Vi tilbyr de vanlige skolefagene, inspirerende valgfag og studietid med lærer slik at du kan gjøre deg ferdig med alt skolearbeid før du går hjem.

Les mer

Treningen

Forskning viser at allsidig og variert trening over tid gir bedre prestasjonsnivå og høyere motivasjon. Vi tilrettelegger for individuell oppfølging og utvikling.

Les mer

Fasiliteter og anlegg

NTG-U Asker er samlokalisert med Velodromen i Asker. Vi har topp moderne klasserom og gode treningsfasiliteter.

Les mer

Priser

NTG-U er en privat ungdomsskole der elever betaler en fastsatt skoleavgift som dekker nødvendige utgifter. Vi har også søskenrabatt.

Les mer

INNTAKET

Ved oversøking til skolen gjennomføres det en inntaksdag. Dette skjer i etterkant av søknadsfristen 1. april.  Alle som har søkt blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper.