Informasjon om INNTAKET ved NTG-U Asker

Dato for inntaksdagene er 17.april, 18.april og 19.april 2023. Alle får en egen innkallelse til sin inntaksdag på e-post med dato og tidspunkt.

Elever som søker seg til skolen blir innkalt til fysiske tester. Foresatte har ikke anledning til å være tilstede under prøvene. Under finner du en videopresentasjon av øvelsene som skal gjennomføres.

Ved spørsmål ta kontakt med: Sandra Lyngstad Hennum 90942761

Inntaksøvelser:

2000 METER LØP UTE, individuell start (Tid måles med stoppeklokke/Racesplitter). Det er ett forsøk, som registreres som utøverens resultat.

HARRES: Gjennomføres på raskest mulig tid. Tid måles med sensor. Framover rulle – sving rundt midtkjegle – hopp over og kryp under hekk x 3 – kryss mållinjen. Ved riv gjennomføres nytt forsøk.
Avstand fra hekk til midtkjegle: 2,5m
Hekkhøyde: 70cm

To forsøk, beste forsøk registreres som utøverens resultat.

MOTORIKK OG KOORDNINASJON Utførelse av hvert delelement bedømmes. Elementene under utføres på kommando i vilkårlig rekkefølge:

Framover rulle til stående
180 grader hopp med stødig landing
Bakover rulle til stående
Hjul
Hodestående til fremover rulle til stående
Hink med 90 grader rotasjon – Tre hink på hver fot
Håndstående til framover rulle opp i stående

Øvelsen gjennomføres en gang.

LENGDE UTEN TILØP Tobeinssats og kontrollert landing. Bakerste punkt måles. To forsøk, beste forsøk registreres som utøverens resultat.

 

40METER SPURT Start i oppreist posisjon med det ene beinet foran det andre, individuell start, (Tid måles med sensor) To forsøk, beste forsøk registreres som utøverens resultat.

PUSH UPS Start og avslutning av hver repetisjon på strake armer. Brystet skal berøre ballen hver gang. Korrekt gjennomførte repetisjoner telles. Ett forsøk, som registreres som utøverens resultat.

SIDEVEIS FORFLYTNING:

To forsøk som hver er på 20 sekunder
Utøveren starter med å stå på en boks, den andre boksen ligger på gulvet ved siden av, plukk opp boksen, plasserer boksen ved siden av den du står på og flytt deg over på ny boks. Den boksen som plasserer på gulvet må være helt inntil den boksen du står på. Gjenta i samme retning så mange ganger du klarer i løpet av 20 sekunder.
Antall flytt av boksene i de to forsøkene summeres opp. Dimensjoner på bokser: 25 cm x 25 cm x 5 cm (bxdxh)

BALANSE PÅ BOM:

Tre forsøk per bom, ingen tidsbegrensing. Gjennomføres barbeint.
Det plasseres ut tre bommer med forskjellig vanskelighetsgrad.
Gå baklengs og gjennomfør inntil 8 korrekte trinn pr. runde.
Antall korrekte trinn for alle tre bommer og forsøk summeres. Det gis maksimalt 72 poeng.
Ukorrekt trinn = tråkk utenfor bom, støttetrinn med motsatt fot i gulv, eller fall fra bom.

Dimensjoner på bommer: 300 cm x 3 cm, 300 cm x 4,5 cm og 300 cm x 6 cm. Høyde fra gulv: 4 cm.

SIDEVEISHOPP:

To forsøk på 15 sekunder.
Hopp med samlede ben. Antall korrekte hopp for de to forsøkene summeres opp. Dimensjon på list: 4 cm x 60 cm x 2 cm (bxdxh)