Asker Inntaksregler

Inntaksreglement NTG-U Asker AS

NYTT INNTAKSREGLEMENT BLIR GODKJENT PÅ STYREMØTET 7.DESEMBER 2022.

 

Fjorårets regelment kan du lese her: Vedtatt av styret i NTG-U Asker 6. desember 2021, gjeldende fra samme dato.

Grunnet korona og smittevern kan inntaksprosessen fravike fra reglementet. NTG-U vil til enhver tid følge gjeldene nasjonale og lokale bestemmelser og retningslinjer for smittevern. Søkerne vil bli informert om eventuelle endringer.

  1. Generelle bestemmelser
  • Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Friskolelova § 3-1, første ledd.
  • Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende.
  • Skolestyret fastsetter elevantallet for kommende skoleår innen 1. mars hvert år.
  • Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes på www.ntg.no
  • Søknadsfrist: 1.mars 2022.
  • Inntakskomiteen, bestående av rektor/ dagligleder og sportslig leder, sportslig leder er ansvarlig for inntak/avslag.
  • Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Friskolelova § 3-1, sjette ledd.
  • Avgjørelse om inntak/avslag er et enkeltvedtak iht. Forvaltningsloven § 2. Departementet (Statsforvalteren i Oslo og Viken) er klageinstans.
  1. Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess (inntaksdag), og en rangeringsliste over søkerne blir satt opp.

Inntaksprosessen Søkerne blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Tester for koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet blir gjennomført.

Søkernes resultater rangeres fra sterkest til svakest, i hver øvelse. Vi benytter plassiffersystem (scorer du best i en øvelse, får du 1 poeng i denne øvelsen). Deretter settes det opp en prioriteringsliste på bakgrunn av plassiffrene, og søkerne med lavest samlede poengsum får tilbud om skoleplass.

Skader/sykdom Søkere med eventuelle skader eller sykdom konkurrerer på lik linje med øvrige søkere, inntaket skjer på de fastsatte datoene. Det tas ikke spesielle hensyn, og søkerne må delta på de testene de kan gjennomføre,

Kjønnskvotering 1/3 For å sikre et variert klassemiljø, tas det inn både jenter og gutter. Ved inntak vil skolen derfor ta inn minimum 1/3 av hvert kjønn.

Ved likhet Alderseffekt – den som er født i seneste kvartal på året, blir rangert først ved lik poengsum. Det vil si at en som er født i 3. kvartal, rangeres foran en som er født i 2. kvartal osv. Hvis utøverne er født i samme kvartal, vil resultatet fra Harres-testen avgjøre. Dersom resultatet er likt vil inntakskomitèen gjennomføre loddtrekning.

Venteliste Etter at alle plassene er fylt opp, vil resterende søkere stå på venteliste, dersom de ønsker det. Den søkeren som står øverst på ventelisten vil få tilbud om skoleplass, dersom noen trekker seg fra det opprinnelige inntaket. Kjønnsfordelingen vil fortsatt gjelde, slik at hvert kjønn alltid skal være representert med 1/3.

Inntak 9.trinn Det gjennomføres en inntaksprosess på lik linje som beskrevet for 8.trinn, for å kartlegge søkerne til 9.trinn. Denne prosessen danner grunnlaget for en rangert liste, som følges.  Venteliste gjelder frem til 2.oktober 2022