Asker Inntaksregler

Inntaksreglement NTG-U Asker AS

Vedtatt av styret 7.desember 2022, gjeldende fra samme dato.

 

Generelle bestemmelser

  • Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Privatskolelova § 3-1, første ledd. 
  • Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende. 
  • Skolestyret fastsetter elevantallet for kommende skoleår innen 1. mars hvert år. 
  • Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes på www.ntg.no 
  • Søknadsfrist: 1.april 2023 
  • Inntakskomiteen består av sportslig leder og rektor/dagligleder ved NTG-U Asker. 
  • Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Privatskolelova § 3-1, sjette ledd. 
  • Avgjørelse om inntak/avslag er et enkeltvedtak iht. Forvaltningsloven § 2. Departementet (Statsforvalteren i Oslo og Viken) er klageinstans. 

 

Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess (inntaksdag), og en rangeringsliste over søkerne blir satt opp.  

Inntaksprosessen Søkerne blir invitert for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Tester for koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet blir gjennomført. Datoene for inntaksdagen blir lansert på hjemmesiden, og søkerne får invitasjon på e-post. 

På en poengskala (1-6) blir det gitt poeng til den enkelte i hver øvelse. Deretter settes det opp en rangeringsliste, og søkerne med de høyeste samlede poengsummene blir tatt inn. 

Skader/sykdom  

Søkere med eventuelle skader eller sykdom konkurrerer på lik linje med øvrige søkere, inntaket skjer på de fastsatte datoene. Det tas ikke spesielle hensyn, og søkerne må delta på de testene de kan gjennomføre. 

Kjønnskvotering 1/3  

For å sikre et variert klassemiljø, tas det inn både jenter og gutter. Ved inntak vil skolen derfor ta inn minimum 1/3 av hvert kjønn. 

Ved likhet i poengsum 

Ved lik poengsum vil vi se på når søkeren er født på året. Søkeren som er født senest på året, blir rangert først ved lik poengsum. Det vil si at en som er født i 3. kvartal, rangeres foran en som er født i 2. kvartal osv. Hvis utøverne er født i samme kvartal, vil resultatet fra Harres-testen avgjøre. Dersom resultatet fra Harres-testen er likt, vil inntakskomiteen gjennomføre loddtrekning. 

Venteliste  

Etter at alle plassene er fylt opp, vil resterende søkere stå på venteliste, dersom de ønsker det. Den søkeren som står øverst på ventelisten vil få tilbud om skoleplass, dersom noen trekker seg fra det opprinnelige inntaket. Kjønnsfordelingen vil fortsatt gjelde, slik at hvert kjønn alltid skal være representert med 1/3. 

Ventelisten gjelder frem til 29.september 2023.