Bergen

Siden høsten 2021 har NTG-U Bergen tilbudt heldagsskole for elever som ønsker å kombinere skole og idrett.

Målet vårt er at du som elev hos oss skal få et godt grunnlag for din sportslige utvikling, og vi fremmer et læringsmiljø som ivaretar samhold og idrettsglede.

Som elev ved den sprekeste skolen i Bergen får du helhetlig oppfølging, god balanse mellom skole og trening, og et nært samarbeid med dedikerte lærere og trenere. Vi følger deg opp på skolen, på trening og vi tilrettelegger skolearbeid forbindelse med treningssamling og konkurranser.

Velkommen til NTG-U Bergen!

Informasjonmøte nye søkere:

Søknadsfrist er 1. mars 2024. Søknadsskjema nederst på denne siden. Vi har 64 plasser tilgjengelig for 8. klasse 24-25.

Inntaksdagen blir den 12. mars. Informasjon om oppmøte kommer på mail den 2. mars til alle søkere.

Skolen

Vi tilbyr de vanlige skolefagene, inspirerende valgfag og studietid med lærer slik at du kan gjøre deg ferdig med alt skolearbeid før du går hjem.

Les mer

Treningen

Forskning viser at allsidig og variert trening over tid gir bedre prestasjonsnivå og høyere motivasjon. Vi tilrettelegger for individuell oppfølging og utvikling.

Les mer

Fasiliteter og anlegg

NTG-U Bergen er foreløpig samlokalisert med NTG Bergen på Brann stadion. Vi har moderne klasserom og gode treningsfasiliteter. NTG-U Bergen er en heldigital skole.

Les mer

Priser

NTG-U er en privat ungdomsskole der elever betaler en fastsatt skoleavgift som dekker nødvendige utgifter. Vi har også søskenrabatt.

Les mer

INNTAKET

Ved oversøking til skolen gjennomføres det en inntaksdag. Dette skjer i etterkant av søknadsfristen 1. mars. Alle som har søkt blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper.