Heldagsskole med oppfølging

I tillegg til de vanlige skolefagene på ungdomstrinnet, får du ved NTG-U Bergen tilbud om valgfaget «Fysisk aktivitet og helse». Vi tilbyr tysk som fremmedspråk og har som alle andre skoler, muntlig og skriftlig avgangseksamen i 10. klasse.

 

Vi ønsker at du skal ha nok tid til sosiale aktiviteter og trening om ettermiddagen og kvelden. Fire dager i uken setter vi derfor opp studietid med lærer, sånn at du får god faglig oppfølging – og er ferdig med skolearbeidet før du går hjem for dagen.

 

Helhetlig oppfølging står sterkt ved alle NTG sine skoler, og hos oss i Bergen er flere av lærerne også trenere. På den måten blir du som elev sett og fulgt opp gjennom dagen, av en person som kjenner deg godt.

 

Vi bruker Microsoft Office 365 og Teams i undervisningen. Elever må ha med seg datamaskin/nettbrett (med tastatur) selv og undervisningen er i hovedsak digital. Dette er en fordel når man feks er på reise i forbindelse med treningssamling eller konkurranser.