Heldagsskole med oppfølging

I tillegg til de vanlige skolefagene på ungdomstrinnet, får du ved NTG-U Bergen tilbud om valgfagene «Fysisk aktivitet og helse» og «Natur, miljø og friluftsliv». Vi tilbyr tysk som fremmedspråk og har som alle andre skoler, muntlig og skriftlig avgangseksamen i 10. klasse.

 

Vi ønsker at du skal ha nok tid til sosiale aktiviteter og trening om ettermiddagen og kvelden. Fire dager i uken setter vi derfor opp studietid med lærer, sånn at du får god faglig oppfølging – og er ferdig med skolearbeidet før du går hjem for dagen.

 

Helhetlig oppfølging står sterkt ved alle NTG sine skoler, og hos oss i Bergen er flere av lærerne også trenere. På den måten blir du som elev sett og fulgt opp gjennom dagen, av en person som kjenner deg godt.

 

Vi bruker Microsoft Office 365 og Teams i undervisningen. Alle elever får utdelt iPad med nødvendig programvare, og skolebøker er digitale så langt det lar seg gjøre.

 

Skolerute 2022/23

Måned
AUGUSTSkolestart mandag 15.08
SEPTEMBER12.09 Fri elever
(Planleggingsdag)
OKTOBER10.10 – 14.10 Høstferie
NOVEMBER04.11 Fri elever
(Planleggingsdag)
DESEMBER21.12 – 31.12
Juleferie
JANUAR 02.01 Fri elever
(Planleggingsdag)
FEBRUAR27.02 – 03.03
Vinterferie
MARS
APRIL03.04 – 10.04
Påskeferie
MAI01.05 Første mai
17.05 Nasjonaldag
18.05 Kristi himmelfartsdag
19.05 Fri elever
29.05 2. Pinsedag
JUNISiste skoledag 20.06.