Bærum

  • Vi tar inn 90 elever hvert år på 8. trinn, 270 elever totalt
  • 90 minutters variert trening hver dag
  • Dedikerte lærere som også er trenere med kompetanse for unge utøvere
  • Flotte fasiliteter med sentral beliggenhet på Bekkestua
  • Eget treningssenter
  • Mulighet til å hospitere hos NTG
  • Et godt og inkluderende læringsmiljø med høy trivsel
  • Inntaket er klubbuavhengig
  • SØKNADSFRIST 1. MARS

Skolen

Vi tilbyr de vanlige skolefagene, inspirerende valgfag og studietid med lærer slik at du kan gjøre deg ferdig med alt skolearbeid før du går hjem.

Les mer

Treningen

Forskning viser at allsidig og variert trening over tid gir bedre prestasjonsnivå og høyere motivasjon. Vi tilrettelegger for individuell oppfølging og utvikling.

Les mer

Fasiliteter og anlegg

NTG-U Bærum er samlokalisert med NTG videregående skole på Bekkestua. Vi har moderne klasserom og gode treningsfasiliteter.

Les mer

Priser

NTG-U er en privat ungdomsskole der elever betaler en fastsatt skoleavgift som dekker nødvendige utgifter. Vi har også søskenrabatt.

Les mer

INNTAKET

Ved oversøking til skolen gjennomføres det en inntaksdag. Dette skjer i etterkant av søknadsfristen 1. mars. Alle som har søkt blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper.