Informasjon om Inntaket ved NTG-U Bærum

Del 1

I del 1 testes søkerne i egen idrett. Søkerne vil i all hovedsak gjennomføre aktiviteter de er kjent med fra normal trening i egen idrett.

Fotball:

Søkerne gjennomfører fotballøkter med følgende innhold:
– Oppvarming
– Fotballspesifikk hurtighet
– Tekniske øvelser
– Spill
Tekniske og taktiske ferdigheter vurderes skjønnsmessig gjennom tekniske øvelser og spill.

Håndball

Søkerne gjennomfører en håndballøkt med følgende innhold:
– Oppvarming
– Håndballspesifikke tester
– Tekniske øvelser
– Spill
Tekniske og taktiske ferdigheter vurderes skjønnsmessig gjennom tekniske øvelser og spill.

Basketball

Søkerne gjennomfører en basketballøkt med følgende innhold:
– Oppvarming
– Basketballspesifikk hurtighet
– Tekniske øvelser
– Evt. spill
Tekniske og taktiske ferdigheter vurderes skjønnsmessig gjennom tekniske øvelser og spill.

Ishockey

Søkerne gjennomfører en ishockeyøkt med følgende innhold:
– Oppvarming
– Tekniske øvelser med og uten puck
– Spill
Tekniske og taktiske ferdigheter vurderes skjønnsmessig gjennom tekniske øvelser og spill.

Tennis

Søkerne gjennomfører en tennisøkt med følgende innhold:
– Oppvarming
– Tennisspesifikk hurtighet
– Tekniske tester (forehand, backhand, serve, volley/smash)

Følgende danner grunnlag for vurdering i del 1:
– UTR-ranking ved testtidspunktet (kun spillere født 2010)
1. – 3. plass: 10 poeng
4. – 6. plass: 9 poeng
7. – 9. plass: 8 poeng
10. – 15. plass: 7 poeng
16. – 20. plass: 6 poeng
21. – 25. plass: 5 poeng
26. – 30. plass: 4 poeng
31. – 35. plass: 3 poeng
36. – 40. plass: 2 poeng
over 40. plass: 1 poeng

– Teknisk vurdering av forehand, backhand, serve, volley, vurderes av et team fra NTF

– Treffprosent på tester av slag

– Tennisspesifikk hurtighet, poeng etter tid
poeng Gutter Jenter

poeng Gutter Jenter
10 8,20 sek 8,40 sek
9 8,40 8,60
8 8,60 8,80
7 8,80 9,00
6 9,00 9,20
5 9,20 9,40
4 9,40 9,60
3 9,60 9,80
2 9,80 10,00
1 > 9,80 > 10,00

Dette vektes på følgende måte:
UTR-ranking: 1/3
Teknisk vurdering: 1/3
Treffprosent og hurtighet: 1/3

Langrenn/skiskyting

Søkerne gjennomfører en skiøkt med følgende innhold:
Klassisk
– diagonalgang med og uten staver
– dobbelttak med fraspark
– staking/pigging
Skøyting med og uten staver
– padling
– enkeldans
– dobbeldans
Hurtighet
Generell skiferdighet, balanse og koordinasjon

Søkerne blir vurdert skjønnsmessig i alle øvelser.

Alpint

Søkerne gjennomfører en alpinøkt med en rekke grunnleggende øvelser i skibehendighet med utgangspunkt i utviklingstrappa i alpint, samt forskjellige løype-modeller. Søkerne blir vurdert skjønnsmessig i alle øvelser.

Seiling

Søkerne gjennomfører en seileøkt på vannet, med ulike oppgaver.
Søkerne blir vurdert skjønnsmessig gjennom hele økta.

Friidrett

Søkerne gjennomfører en økt med fokus på grunnleggende motoriske ferdigheter, spesifikt for friidrett.
Søkerne blir vurdert skjønnsmessig.

Snowboard/freeski

Søkerne gjennomfører en økt med fokus på grunnleggende skiferdigheter, inkl. hopp og rails.
Søkerne blir vurdert skjønnsmessig.

Motocross

Søkerne gjennomfører en motocrossøkt med fokus på grunnleggende kjøreferdigheter.
Søkerne blir vurdert skjønnsmessig.

Svømming

Søkerne gjennomfører en svømmeøkt med fokus på grunnleggende ferdigheter og ulike stilarter.
Søkerne blir vurdert skjønnsmessig.

Golf

Vurdering av grunntekniske ferdigheter, ulike slag.
Søkerne blir vurdert skjønnsmessig.

Judo

Søkerne gjennomfører en judoøkt med fokus på grunnleggende ferdigheter og teknikker.
Søkerne blir vurdert skjønnsmessig.

Sykkel

Søkerne gjennomfører en sykkeløkt på rulle innendørs, som inkluderer to watt-tester.
Søkerne blir vurdert skjønnsmessig.

 

Beskrivelse av basistestene i del 2 av inntaket til NTG-U Bærum 2024

Med forbehold om endringer

I del 2 testes samtlige søkere i koordinasjon/motorikk, spenst/hurtighet, styrke og utholdenhet gjennom følgende basistester:

Koordinasjon/motorikk
• Generelle koordinasjonsøvelser
• Harres test
• Baklengs balanse på bom
• Sideveis forflytning på boks
• Sideveis hopp

Hurtighet
• 40 meter sprint

Styrke
• Push ups

Utholdenhet
• 2000 meter

Se beskrivelse av testene under.

 

 

Generelle koordinasjonsøvelser
Utøverne blir vurdert skjønnsmessig gjennom mange ulike koordinasjons- og turnøvelser. Eksempel på øvelser: Forlengs rulle, baklengs rulle, slå hjul begge veier, stå på hodet, stå på hendene etc.

Harres test
Testen gjennomføres som en hinderløype på tid (se skisse), med rulle fremover, vendinger, hopping over og kryping under hekker. Hekkhøyde 70 cm (både gutter og jenter).Utøverne gjør tre forsøk i valgfri retning. Beste forsøk registreres som utøverens resultat. Tiden registeres med fotoceller.

Baklengs balanse på bom
Det plasseres ut to bommer med forskjellig vanskelighetsgrad. Gå baklengs og gjennomfør inntil 8 korrekte trinn pr runde. To forsøk per bom, ingen tidsbegrensning. Gjennomføres barbeint. Antall korrekte trinn for begge bommer og forsøk summeres. Det gis maksimalt 32 poeng.
Ukorrekt trinn = tråkk utenfor bom, støttetrinn med motsatt fot i gulvet, eller fall fra bom.
Dimensjoner på bommer: 300 cm x 4,5 cm og 300 cm x 2 cm. Høyde fra gulv: 5 cm.

Sideveis forflytning på boks
Stå på en boks, plasser den andre boksen ved siden av den du står på og flytt deg over på ny boks. Gjenta i samme retning så mange ganger du klarer i løpet av 20 sekunder.
To forsøk som hver er på 20 sekunder. Ett forsøk i hver retning. Gjennomføres barbeint. Antall flytt av boksene i de to forsøkene summeres opp.
Dimensjoner på bokser: 25 cm x 25 cm x 5 cm (lxbxh).

Sideveis hopp
Hopp frem og tilbake over en list med samlede ben. To forsøk a 15 sekunder. Antall korrekte hopp for de to forsøkene summeres opp.
Dimensjon på list: 60 cm x 4 cm x 2 cm (lxbxh).

40 meter:
40 meter sprint på friidrettsbane. Utøverne starter fra stillestående posisjon, med en fot foran den andre. To forsøk, hvor det beste registreres som utøverens resultat. Tiden registreres med fotoceller.

Push-ups
Utøveren gjennomfører så mange godkjente push-ups som mulig.
Utførelse: Utøverne ligger på magen med strak kropp. Skulderbreddes avstand mellom hendene med tommel mot skulderspiss. Push-up til strake armer, kropp senkes ned igjen til gulv og håndflatene løftes raskt opp fra gulvet og ned igjen, før ny push-up gjennomføres. Kroppen skal holdes strak for godkjent utførelse. Det skal være symmetrisk bruk av armene.
Utøveren gjennomfører flest mulig repetisjoner med godkjent utførelse. Man har ett forsøk, som registreres som utøverens resultat. (Se video for korrekt utførelse)

2000 meter
Testen gjennomføres på en friidrettsbane. Utøveren skal løpe 2000 meter så fort som mulig.

 

POENGSKALAER BASISTESTER DEL 2 – 2024 – 8. TRINN

Poengskalaene for 40 meter og Harres test er eksakte og de som vil benyttes i 2024.

Poengskalaene for 2000 meter, sideveis hopp og forflytning på boks er slik det ble i 2023. Disse er altså veiledende.  I 2024 vil alle årets resultater legges inn i tallgrunnlaget sammen med resultatene fra 2023, slik at poenggrensene sannsynligvis vil endre seg noe.

Poengskalaene for pushups og balanse vil dannes på grunnlag av årets resultater, slik at beste 1/6 får 6 poeng, neste 1/6 får 5 poeng osv. Gutter og jenter hver for seg.

 

Jenter
40 meter Harres test
Poeng tid Poeng tid
6 6,33 6 11,43
5 6,52 5 11,87
4 6,63 4 12,31
3 6,77 3 12,93
2 6,97 2 13,66
1 over 6,97 1 over 13,66
Gutter
40 meter Harres test
Poeng tid Poeng tid
6 6,23 6 11,08
5 6,41 5 11,48
4 6,56 4 11,82
3 6,72 3 12,33
2 6,93 2 12,98
1 over 6,93 1 over 12,98

 

NB! Veiledende poenggrenser fra 2023:

Jenter
2000 meter Sideveis forflytning på boks Sideveis hopp
Poeng tid Poeng antall Poeng antall
6 8,32 6 30 6 107
5 8,51 5 27 5 102
4 9,02 4 25 4 99
3 9,40 3 23 3 95
2 10,25 2 21 2 90
1 over 10,25 1 under 21 1 under  90
Gutter
2000 meter Sideveis forflytning på boks Sideveis hopp
Poeng tid Poeng antall Poeng antall
6 7,45 6 30 6 109
5 8,08 5 28 5 104
4 8,23 4 26 4 100
3 8,53 3 24 3 95
2 9,30 2 21 2 89
1 over 9,30 1 under 21 1 under 89