Kongsvinger

NTG-U Kongsvinger

NTG-U Kongsvinger er en skole for elever som ønsker å kombinere mye fysisk aktivitet med et godt læringsmiljø. Skolen startet opp i august 2016 og har inntil 96 elever. Skolelokalene er i eget bygg i tilknytning til Kongsvingerhallen.

Skolen

Vi tilbyr de vanlige skolefagene, inspirerende valgfag og studietid med lærer. Elevene får iPad med elektroniske lærebøker.

Les mer

Treningen

Forskning viser at allsidig og variert trening over tid gir bedre prestasjonsnivå og høyere motivasjon. Vi tilrettelegger for individuell oppfølging og utvikling.

Les mer

Fasiliteter og anlegg

NTG-U Kongsvinger er samlokalisert med NTG videregående skole i Kongsvingerhallen. Vi har moderne klasserom og gode treningsfasiliteter.

Les mer

Priser

NTG-U er en privat ungdomsskole der elever betaler skoleavgift. Vi har også søskenrabatt.

Les mer

INNTAKET

Ved oversøking til skolen gjennomføres det en inntaksdag. Dette skjer i etterkant av søknadsfristen 1. april.

Alle som har søkt blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper.