Dette koster skoleplassen

Kostnader

NTG-U Kongsvinger er en privat ungdomsskole med 85 % statsstøtte. Du betaler derfor en egenandel for å gå på skolen. Egenandelen for NTG-U Kongsvinger er kr. 28.000,- for skoleåret 2024/2025.

Kostnaden dekker all trening, halleie, noe treningstøy og fritidsutstyr, digitale læringsverktøy, transport til og fra trening og utgifter til klasseturer. iPad beholdes kostnadsfritt etter 3 år.

Skoleavgiften kan justeres hvert skoleår, og faktureres hvert halvår. Vi har også mulighet for individuelle betalingsavtaler.

Søskenrabatt

Søskenrabatten er på kr 5000,- pr. elev og trekkes fra på skolepengene. Søskenrabatten gjelder også om elevene går på ulike NTG/NTG-U skoler.