Heldagsskole med oppfølging

NTG-U Bærum

Litt om hvordan det startet

NTG-U Bærum ble startet høsten 2004 som et ledd i å utvikle og forberede utøvere/elever på innholdet og omfanget på våre toppidrettsgymnas. 

Skolens filosofi ligger i skjæringspunktet mellom aktivitet, trening og skolefag, og vårt mål er å være den beste skolen for idrettsungdom.  

God alene.  Best sammen.

Lærere/trenere 

Våre ansatte er i hovedsak lærere og trenere, det vil si at de har spisskompetanse i skolefagene med sin lærerutdanning i tillegg til trenerkompetanse for unge utøvere. Vi jobber alle sammen mot et felles mål som ligger i NTG-modellen. Det betyr at alle våre elever får en trygg og grundig oppfølging og tilrettelegging i skolefagene og på trening i skoletiden. Det er elevenes totalbelastning som er i fokus i NTG-modellen, og at elevene skal få utløst sitt potensiale og oppnå resultater både på skole og på trening. 

På NTG-U Bærum meldes det om høy elevtrivsel, og for skolen så er det godt å se at vi lykkes i vårt arbeid med å sikre et godt og inkluderende skolemiljø.  Et område vi er spesielt opptatt av, er å ivareta elevenes psykososiale arbeidsmiljø.  Dette arbeidet gjøres med grunnlag i våre verdier; glede, vilje og respekt. Verdiene brukes i læringsarbeidet like mye som i treningen.   

IKT i undervisningen 

Vi bruker Microsoft Office 365 Education og Teams i undervisningen.  Dette er gode og fremtidsrettede løsninger som utvikles kontinuerlig.  Databasert undervisning gjør den individuelle oppfølgingen av elevene bedre, og det blir lettere å følge opp elever som er mye borte i forbindelse med idrett.  Elevene kan fritt benytte og laste ned Microsofts programmer.  

Elevene på NTG-U Bærum må selv stille med bærbar pc/Mac, da det er et verktøy som brukes flittig i skole- og treningssammenheng.  PC-ene må ha trådløst nettverkskort og nødvendig programvare.  Alle PC-er som skal brukes i NTG-Us nettverk, må ha antivirusprogramvare installert.