Dette koster skoleplassen

NTG-U er en privat ungdomsskole med 85 prosent statsstøtte. Som elev betaler du derfor en fastsatt skoleavgift som dekker de resterende 15 prosentene.

Skoleavgift

For skoleåret 2023–24 er skoleavgiften kr 22.500.

Kostnaden dekker all trening, lærerstyrt studietid/leksehjelp, et sett treningstøy, digitale læringsverktøy, transport til og fra trening i vintermånedene, og utgifter til klasseturer.

Skoleavgiften justeres/indeksreguleres hvert skoleår, og faktureres hvert halvår. Vi har også mulighet for å lage avtale om månedlig eller kvartalsvis betaling, for de som ønsker det.

 

Søskenrabatt

Er dere flere søsken på NTG samtidig? Da trekker vi fra kr 5000,- per elev, uavhengig av om søsknene går på samme eller på ulike NTG/NTG-U-skoler.