Dette koster skoleplassen

NTG-U er en privat ungdomsskole med 85 prosent statsstøtte. Som elev betaler du derfor en fastsatt skoleavgift som dekker de resterende 15 prosentene.

Skoleavgift

For skoleåret 2024–25 er skoleavgiften kr 23.500.

I tillegg til ordinære kostnader til drift, dekker vi all trening, lærerstyrt studietid/leksehjelp, ett sett treningstøy med bag, transport til og fra trening i vintermånedene, og utgifter til klasseturer. Elevene må selv stille med digitalt verktøy til undervisning, feks pc, mac, ipad med tastatur eller chromebook eller annet verktøy som kan takler å håndtere Microsoft Office.

Skoleavgiften justeres/indeksreguleres hvert skoleår, og faktureres hvert halvår. Vi har også mulighet for å lage avtale om månedlig eller kvartalsvis betaling, for de som ønsker det.

 

Søskenrabatt

Er dere flere søsken på NTG samtidig? Da trekker vi fra kr 5000,- per elev, uavhengig av om søsknene går på samme eller på ulike NTG/NTG-U-skoler.