Forskningsbasert metode

Bak NTG-U sin modell, ligger tanken om å lære elevene å trene. Skolen er basert på Olympiatoppens filosofi og LTAD-modellen («Long Term Athlete Development»), der vi jobber med å styre belastningen for hver enkelt utøver i samarbeid med klubber og trenere. Den forskningsbaserte metoden bygger på kunnskapen om at allsidig trening over tid gir bedre prestasjonsnivå og høyere grad av motivasjon.

På NTG-U Bergen får alle elever variert trening i skoletiden hver dag. Type aktiviteter endrer seg gjennom året, og inkluderer blant annet fotball, håndball, svømming, turning, orientering, løping og sykling.

Vi tilpasser treningsopplegget til den enkelte, noe som hos oss blant annet betyr at vi tilrettelegger treninger som fokuserer på ferdigheter som er avgjørende i elevenes spesialidrett. Ut over dette arbeider vi med individuell ferdighetsutvikling, rolle- og teknikktrening, basistrening og forebygging av skader.