Heldagsskole med oppfølging

NTG-U er en heldagsskole der skoledagen er tilpasset slik at elevene har skoletimer, trening, matpauser og studietid i løpet av dagen. I studietiden gjennomfører elevene lekser med lærer til stede.

Hos oss møter du engasjerte ansatte som følger deg som elev tett. De er faglærere med god kompetanse innen sine fag, utover det har de trenerkompetanse eller tidligere idrettserfaring. På denne måten sikrer vi at læreren ser den enkelte elev på flere arenaer i løpet av skoledagen.

Vi har de samme skolefagene som i offentlig skole. Valgfagene du kan velge mellom hos oss er «Fysisk aktivitet og helse», eller «Friluftsliv», disse fagene inngår som en del av det utvidede idrettstilbudet.

Vi bruker Microsoft Office 365 og Teams i undervisningen. Elevene stiller med egen PC/Mac. Alt av programmer og bøker får elevene på skolen.