Forskningsbasert metode

Bak NTG-U sin modell, ligger tanken om å lære elevene å trene. Skolen er basert på Olympiatoppens filosofi og LTAD-modellen («Long Term Athlete Development»), der vi jobber med å styre belastningen for hver enkelt utøver i samarbeid med klubber og trenere. Den forskningsbaserte metoden bygger på kunnskapen om at allsidig trening over tid gir bedre prestasjonsnivå og høyere grad av motivasjon.

På NTG-U Asker får alle elever variert trening i skoletiden hver dag.  Vi jobber for at elevene skal ha individuell ferdighetsutvikling, rolle- og teknikktrening, basistrening og prestasjonsfremmende trening.

Type aktiviteter endrer seg gjennom året, og inkluderer blant annet fotball, volleyball, svømming, turning, langrenn, orientering, friidrett og sykling.

Vi gjennomfører spesifikk basis og økter i egen spesialidrett.