Heldagsskole med oppfølging

Ved NTG-U har du de samme skolefagene som i offentlig skole. Som valgfag har du valget mellom «Fysisk aktivitet og helse» og «Natur, miljø og friluftsliv». Vi tilbyr tysk eller spansk som 2. fremmedspråk og som alle andre skoler har vi muntlig og skriftlig avgangseksamen i 10. klasse.

To dager i uken har vi lærerstyrt leksehjelp. Det gjør vi for at du skal gjøre kunne gjøre ferdig alt av skolearbeid før du går hjem, noe som gir deg mer tid til å være med familie og venner før eller etter trening.

Helhetlig oppfølging står sterkt ved alle NTG sine skoler, og hos oss i Bodø er flere av lærerne også trenere. På den måten blir du som elev sett og fulgt opp gjennom dagen, av en person som kjenner deg godt.

Alle elever bringer sin egen digital enhet (PC eller Mac). Vi installerer Microsoft Office 365 og sørger for at programvaren er oppdatert til en hver tid. Microsoft Teams er NTGs lærings- og informasjonsplattform, og vi bruker digitale lærebøker gjennom nettstedet/appen Brettboka.

Timeplan

På NTG-U har vi trening på timeplanen hver dag. Nedenfor ser du en typisk timeplan for 8.klasse. Les mer om vårt treningstilbud her.