Idrett

Samhold og idrettsglede

Ved NTG-U er vi opptatt av allsidig og variert aktivitet, og at vi sammen skal skape idrettsglede hver eneste dag.

Med et unikt fellesskap er vi opptatt av å ha det gøy med trening, noe vi vet øker motivasjonen for deg som elev. Vi tror på en helhetlig tankegang og jobber sammen med våre elever og gir dem verktøy til å bli selvstendige og lykkes.

Elevene lærer å stå i motgang og medgang for å forstå hva som skal til for å nå sine mål. Vi dyrker en kultur hvor vi gjør hverandre god, der ansatte og elever løfter og driver hverandre frem.

Derfor sier vi at vi er god alene, men best sammen!

NTG-U modellen

Bak NTG-U sin modell, ligger tanken om å lære elevene å trene. Skolen er basert på Olympiatoppens filosofi og LTAD-modellen («Long Term Athlete Development»), der vi jobber med å styre belastningen for hver enkelt utøver i samarbeid med klubber og trenere.

Den forskningsbaserte metoden bygger på kunnskapen om at allsidig trening over tid gir bedre prestasjonsnivå og høyere grad av motivasjon.

Hos NTG-U Bodø får alle elever variert trening i skoletiden hver dag. Type aktiviteter endrer seg gjennom året, og inkluderer blant annet fotball, håndball, svømming, turning, orientering, løping og sykling.

Vi tilpasser treningsopplegget til den enkelte, noe som hos oss blant annet betyr at håndball- og fotballspillere får to ukentlige økter i sin spesialidrett. Ut over dette arbeider vi med individuell ferdighetsutvikling, rolle- og teknikktrening, basistrening og skadeforebyggende trening.

Uka på NTG-U

Slik ser en typisk skoleuke ut på NTG-U. Treningstidene justeres jevnlig for å tilpasses idrettens ønsker, og for å skape optimal utvikling for våre elever.

Ved oversøking til skolen gjennomføres det en inntaksdag. Dette skjer i etterkant av søknadsfristen 1. mars. Alle som har søkt blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper.