Lillehammer Inntaksregler

Inntaksreglement for NTG-U Lillehammer

 

  1. Generelle bestemmelser 
  • Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Privatskoleloven § 3-1, første ledd.
  • Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende.
  • Skolestyret fastsetter elevantallet for kommende skoleår innen 1. april 2023
  • Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes på www.ntg.no
  • Søknadsfrist: 1. april. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, kan bli behandlet dersom det er ledig plass.
  • Inntakskomitéen, som består av  sportslig leder, rektor og daglig leder, er ansvarlig for inntak/avslag.
  • Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Privatskoleloven § 3-1, sjette ledd.
  • Avgjørelse om inntak/avslag er et enkeltvedtak iht. Forvaltningsloven § 2. Departementet (delegert til Fylkesmannen i Innlandet) er klageinstans.

 

  1. Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess, og en rangeringsliste over søkerne blir satt opp.

Inntaksprosess

Søkerne blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Tester for motorikk/ koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet blir gjennomført.

På en poengskala (1-6) blir det gitt poeng til den enkelte i hver øvelse. Deretter settes det opp en rangeringsliste, og søkerne med de høyeste samlede poengsummene blir tatt inn.

Kjønnsandel 1/3

For å sikre et variert klassemiljø, vil det tas inn både jenter og gutter. Ved inntak 2023 vil skolen derfor ta inn minimum 1/3 av hvert kjønn.

Ved likhet i poengsum

Ved lik poengsum vil en se på når man er født på året. Er det 3 mnd eller mer i forskjell, vil vi prioritere den som er født sist på året. Er det mindre enn 3 mnd i aldersforskjell, vil enkeltresultatene på de ni enkelt testene være avgjørende. Skulle det være likt også her, vil inntakskomiteen foreta loddtrekning.

 

 

Skader/sykdom

Hvis en elev er syk/skadet på opptaksprøvedagen, må det leveres legeattest i forkant av testene. Legeattest vil gi en ny mulighet for å ta en ny opptaksprøve. Denne opptaksprøven vil bli arrangert senest en uke etter hovedopptaksprøvedagen. Det vil kun bli en utsatt opptaksprøve.

 

Venteliste ved oversøkning vil være gjeldene til 1.september 2023.