video av øvelsene

Her kan du studere inntaksprøvene ved NTG-U Lillehammer. Samtlige tester, med unntak av løpstestene 40 meter og 2000 meter, kan du se her. Eneste krav i forbindelse med løpstesten er at du skal starte i oppreist posisjoen med en fot foran den andre.

Matteturn

Utførelse bedømmes.

Harres test

Gjennomføres på raskest mulig tid.
Pluss at øvelsen må gjennomføres korrekt.
(Hekken kan ikke rives, middelpunkt skal rundes)

Lengde uten tilløp

Lengde måles.

5 steg hopp

Lengde måles.

Hengende sit ups

Korrekt gjenomførte repetisjoner telles.

Push ups

Korrekt gjenomførte repetisjoner telles.