Heldagsskole med oppfølging

NTG-U Lillehammer startet høsten 2017 med 32 elever på 8. trinn og 31 elever på 9.trinn. Høsten 2018 ble nye elever tatt inn på 8. trinn, så fra da har vi hatt elever på alle tre trinn.

Elevene på NTG-U trener 90 minutter hver dag. Innholdet i treningen er basistrening med vekt på koordinasjon, styrke og utholdenhet, og variert trening innen forskjellige idrettsgrener som turn, ballspill, skøyter, ski, sykling, hockey, dans, orientering og klatring samt mange flere.

I 10. klasse kan elevene, dersom utviklingen tilsier det, hospitere opp på NTG VGS sine treninger og samlinger.