Informasjon om Inntaket ved NTG-U Tromsø

Søknadsfrist 1. april.

Opptaksprøvene vil bli arrangert uke 12. Foresatte har ikke anledning til å være tilstede under prøvene.
Ved spørsmål ta kontakt med sportslig leder Robin Johannessen Øgård på tlf 464 32 982 eller e-post roboga@ntg.no

Inntaksøvelser NTG-U Tromsø

Utholdenhet:

2000m løp på bane (Tid måles)

Koordinasjon:

Harres (Tid måles – Ved riv må øvelsen gjennomføres på nytt)
Sekvens i turn (gjennomførte elementer og utførelse bedømmes). Øvelsene gjennomføres fortløpende:

Hodestående til fremover rulle x2 – 180 grader hopp
Bakover rulle x2 til stående
Håndstående til fremover rulle x2, avslutt med hopp og strake armer.

Spenst/Hurtighet:

Stille lengde – landing på samlede ben (Lengde måles)
5 steghopp (Tobenshopp – ettbenhopp høyre – ettbenshopp høyre – tobenshopp – ettbenshopp venstre – ettbenshopp venstre – landing samlede ben (Lengde måles))
40m spurt (Tid måles)

Styrke:

Hengende situps (Korrekt utførte repetisjoner telles)
Pushups (Korrekt utførte repetisjoner telles)