video av øvelsene

Her kan du studere inntaksprøvene ved NTG-U Tromsø. Samtlige tester, med unntak av løpstestene 40 meter og 2000 meter, kan du se her. Eneste krav i forbindelse med løpstesten er at du skal starte i oppreist posisjon med en fot foran den andre.

Turnsekvens

Utførelse bedømmes.

Harres test

Gjennomføres på raskest mulig tid.
Pluss at øvelsen må gjennomføres korrekt.
(Hekken kan ikke rives, middelpunkt skal rundes)

Hengende sit ups

Korrekt gjenomførte repetisjoner telles.

Armhevinger

Korrekt gjenomførte repetisjoner telles.

Stille lengde

Lengde måles.

5 steg hopp

Lengde måles.