Moderne fasiliteter

NTG-U Tromsø skal være den beste ungdomsskolen for idrettselever

NTG-U Tromsø ble startet høsten 2018 med 32 elever. Høsten 2019 flyttet skolen lokaler til Tromsø Turnhall på Templarheimen.

 

Skolens filosofi ligger i skjæringspunktet mellom aktivitet, trening og skolefag, og vårt mål er å være den beste skolen for idrettsungdom.

 

God Alene – best sammen

 

Lokasjon

Skolen ligger i Tromsø Turnhall på Templarheimen. Vi trener i lokalene i Turnhallen, i tillegg til andre treningsarenaer ved og rundt Templarheimen.

Vi har flotte undervisningslokaler med moderne og tekniske fasiliteter.