Heldagsskole med oppfølging

I tillegg til de vanlige skolefagene på ungdomstrinnet, får du ved NTG-U Tromsø mulighet for  å velge mellom valgfagene «Fysisk aktivitet og helse», eller «Natur, miljø og friluftsliv». Vi tilbyr spansk som fremmedspråk og har som alle andre skoler, muntlig og skriftlig avgangseksamen i 10. klasse.

 

Vi ønsker at du skal ha nok tid til sosiale aktiviteter og trening på ettermiddagen og kvelden, derfor setter vi av tre timer i uken til studietid med lærer, sånn at du får god faglig oppfølging – og stort sett er ferdig med skolearbeidet før du går hjem for dagen.

 

Lærertrenere 

Våre ansatte er i hovedsak lærertrenere, det vil si at de har spisskompetanse i skolefagene med sin lærerutdanning i tillegg til trenerkompetanse for unge utøvere. Vi jobber alle sammen mot et felles mål som ligger i NTG-modellen, det betyr at alle våre elever får en trygg og grundig oppfølging og tilrettelegging i skolefagene og på trening i skoletiden. Det er elevenes totalbelastning som er i fokus i NTG-modellen, og at elevene skal få utløst sitt potensial og oppnår resultater både på skole og på trening.

Elevene på NTG-U Tromsø trener 90 minutter hver eneste dag. Innholdet i treningen er basistrening med vekt på koordinasjon, styrke og utholdenhet, og variert trening innen forskjellige idrettsgrener. Ved NTG-U Tromsø vil eleven i løpet av 3 år få spesifikt basistreningstilbud rettet mot sin spesielle idrett. Elevene kan, dersom utviklingen tilsier det, få hospitere på enkelte av NTG sine treninger.

På NTG-U Tromsø meldes det om høy elevtrivsel, og for skolen så er det godt å se at vi lykkes i vårt arbeid med å sikre et godt og inkluderende skolemiljø. Dette arbeidet gjøres med grunnlag i våre verdier glede, vilje og respekt. Verdiene brukes i læringsarbeidet like mye som i treningen.

 

IKT i undervisningen

Elevene på NTG-U Tromsø får iPad og digitale boklisenser i alle fag som de bruker i undervisningen. Disse beholder de så lenge de er elev på NTG-U Tromsø. Dette er gode og fremtidsrettede løsninger som utvikles kontinuerlig. Databasert og digital undervisning gjør den individuelle oppfølgingen av elevene bedre, og det blir lettere å følge opp elever som er mye borte i forbindelse med idrett. Elevene kan fritt benytte, og laste ned Microsoft sine programmer.

 

Skolerute 2022/2023

MånedSkoledagerKommentar
Høst 2022
August8Planleggingsdager ansatte 16-19. august 2022.

Skolestart elever mandag 22. august
September22
Oktober16Høstferie 3. til og med 7. Oktober
November22
Desember15Siste skoledag før jul onsdag 21. desember
Sum skoledager høst 202283 skoledager
Vår 2023
Januar 21Første skoledag etter jul tirsdag 3. januar
Februar20
Mars18Vinterferie 6. til og med fredag 10. mars.
April14Påskeferie 3. til og med mandag 10. april.
Mai18Mandag 1. mai fri
Grunnlovsdag 17. mai,
Kristi himmelfartsdag: 18. mai
Fridag: fredag 19. mai
2. pinsedag 29. mai fri
Juni16Siste skoledag torsdag 22. juni
Planleggingsdag 23. juni
Sum 2022skoledager vår 107 skoledager
SUM190

Skolerute 2023/2024

MånedSkoledagerKommentar
Høst 2023
August11Torsdag 17.08: Skolestart elever
September21
Oktober1702.10-06.10: Høstferie
November2013.11-14.11: Fridag elever
Desember1521.12: Siste skoledag før jul
Sum skoledager høst 202384 skoledager
Vår 2024
Januar 2103.01: Første skoledag etter jul tirsdag
Februar1726.02-01.03: Vinterferie
Mars1525.03-01.04: Påskeferie
April2102.04: Første skoledag etter påske
Mai1801.05: Offentlig fridag
09.05: Kristi himmelfartsdag
10.05: fridag elever
17.05: Grunnlovsdag
20.05: 2.pinsedag
Juni1420.06: siste skoledag
Sum skoledager vår 2024106 skoledager
SUM190