Heldagsskole med oppfølging

I tillegg til de vanlige skolefagene på ungdomstrinnet, får elever ved NTG-U Tromsø mulighet for  å velge mellom valgfagene «Fysisk aktivitet og helse» eller «Natur, miljø og friluftsliv». Vi tilbyr spansk som fremmedspråk og har som alle andre skoler, muntlig og skriftlig avgangseksamen i 10. klasse.

Vi ønsker at elevene skal ha nok tid til sosiale aktiviteter og trening på ettermiddagen og kvelden, derfor setter vi av tre timer i uken til studietid med lærer, sånn at de får god faglig oppfølging – og stort sett er ferdig med skolearbeidet før de går hjem for dagen.

Lærertrenere 

Våre ansatte er i hovedsak lærertrenere, det vil si at de har spisskompetanse i skolefagene med sin lærerutdanning i tillegg til trenerkompetanse for unge utøvere. Vi jobber alle sammen mot et felles mål som ligger i NTG-modellen, det betyr at alle våre elever får en trygg og grundig oppfølging og tilrettelegging i skolefagene og på trening i skoletiden. Det er elevenes totalbelastning som er i fokus i NTG-modellen, og at elevene skal få utløst sitt potensial og oppnår resultater både på skole og på trening.

Elevene på NTG-U Tromsø trener 90 minutter hver dag. Innholdet i treningen er basistrening med vekt på koordinasjon, styrke og utholdenhet, og variert trening innen forskjellige idrettsgrener. Ved NTG-U Tromsø vil eleven i løpet av 3 år få spesifikt basistreningstilbud rettet mot sin spesielle idrett. Elevene kan, dersom utviklingen tilsier det, få hospitere på enkelte av NTG sine treninger.

På NTG-U Tromsø meldes det om høy elevtrivsel, og for skolen er det godt å se at vi lykkes i vårt arbeid med å sikre et godt og inkluderende skolemiljø. Dette arbeidet gjøres med grunnlag i våre verdier glede, vilje og respekt. Verdiene brukes i læringsarbeidet like mye som i treningen.

 

IKT i undervisningen

Elevene på NTG-U Tromsø får iPad og digitale boklisenser i alle fag som de bruker i undervisningen. Disse beholder de så lenge de er elev på NTG-U Tromsø. Dette er gode og fremtidsrettede løsninger som utvikles kontinuerlig. Databasert og digital undervisning gjør den individuelle oppfølgingen av elevene bedre, og det blir lettere å følge opp elever som er mye borte i forbindelse med idrett. Elevene kan fritt benytte, og laste ned Microsoft sine programmer.

 

Skolerute 2023/2024

MånedSkoledagerKommentar
Høst 2023
August11Torsdag 17.08: Skolestart elever
September21
Oktober1702.10-06.10: Høstferie
November2013.11-14.11: Fridag elever
Desember1521.12: Siste skoledag før jul
Sum skoledager høst 202384 skoledager
Vår 2024
Januar 2103.01: Første skoledag etter jul tirsdag
Februar1726.02-01.03: Vinterferie
Mars1525.03-01.04: Påskeferie
April2102.04: Første skoledag etter påske
Mai1801.05: Offentlig fridag
09.05: Kristi himmelfartsdag
10.05: fridag elever
17.05: Grunnlovsdag
20.05: 2.pinsedag
Juni1420.06: siste skoledag
Sum skoledager vår 2024106 skoledager
SUM190

Skolerute 2024/2025

MånedSkoledagerKommentar
Høst 2024
August12Torsdag 15.08: Skolestart elever

8. klasse – kl. 0900
9. klasse – kl. 1000
10. klasse – kl. 1100
September2030.09 høstferie
Oktober1901.10-04.10: Høstferie
November1918.11-19.11: Fridag elever
Desember1520.12: Siste skoledag før jul
Sum skoledager høst 202485 skoledager
Vår 2025
Januar 2006.01: Første skoledag etter jul tirsdag
Februar20
Mars1603.03-07.03: Vinterferie
April1614.04-21.04: Påskeferie
Mai1901.05: Offentlig fridag
02.05: Fridag elever
29.05: Kristi himmelfartsdag
Juni1409.06: 2. pinsedag
20.06: siste skoledag
Sum skoledager vår 2025105 skoledager
SUM190