Hjem Bodø

NTG-U Bodø

Vi tar inn 30 elever hvert år
Variert trening hver dag!
Kompetente ansatte som følger elevene tett opp, flere av lærerne er også trenere
Gode treningsfasiliteter i nær tilknytning til skolens lokaler på Aspmyra Stadion
Mulighet til å hospitere hos NTG
Et godt læringsmiljø som ivaretar idrettsglede