Ansatte

Lærere

Marianne Øvervatn Dalfest

Faglærer

91185642

Jørgen Fjørtoft

Kontaktlærer VG2

90235563

Julie Andreassen

Kontaktlærer VG1

47955093

Julie Voktor Pedersen

Kontaktlærer VG3

95758168

Jens Kyed

Faglærer språk

41327121

Thor Mikalsen

Sportslig leder NTG-U

95737340

Tove Marlen Bortheim

Kontaktlærer VG3 / Pedagogisk rådgiver

41694798

Ida Handegaard Jacobsen

Kontaktlærer VG1

95884839

Birgitte Martinussen

Lærer

41475027

Lars Petter Rekkedal

Kontaktlærer VG1

41508135

Ingrid Gårseth

Kontaktlærer VG2

97430075

Ulrikke Stenvold

Kontaktlærer 10.klasse

94875081

Andreas Brekkan

Kontaktlærer 8.klasse

90913489d

Martin Olsen

Lærer

99444467

Vidar Higraff

Kontaktlærer 9.klasse

41615253

Ruben N. Imingen

Kontaktlærer 8.klasse

41461996

Ida Fagerholt

Faglærer

Sandra Olaussen

Faglærer

97125246

Kaia Horsberg Hagen

Kontaktlærer 9.klasse

97675346

Mikael Handegård

Kontaktlærer 10.klasse

94795252

Annet

Selveste Magnus Heieraas

Miljøarbeider

93629986

Gerd Furfjord

Helsesykepleier

41697165

Line Giertsen

Ernæringskonsulent

90067786

Trine Hansen

Fysioterapeut

45906543

Tove Marlen Bortheim

Kontaktlærer VG3 / Pedagogisk rådgiver

41694798

Rikke Hafsmo

Fysioterapeut

95919738

Trenere

Ola Olsen

Fysioterapeut fotball gutt

97022069

Benjamin Chor

Fotballtrener

90533908

Eirik Kolstad

Fotballtrener

48218494

Raymond Rachid

Fotballtrener

90027868

Christoffer Ervik

Fotballtrener

47257913

Ola Olsen

Fysioterapeut

97022069

Line Giertsen

Mix-Sport trener

90067786

Sten Stockfledt

Håndballtrener

40451564

Lovis Tönnies

Håndballtrener

48308323

Henrik Tandberg

Håndballtrener

95766652

Thor Mikalsen

Sportslig leder NTG-U

95737340

Ermir Strati

Fotballtrener

40659815

Erlend Asbøl

Keepertrener fotball

94054944

Alex Jensen

Keepertrener fotball

90621847

Administrasjonen

Anette Nybø

Daglig leder

90081718

Thor Mikalsen

Sportslig leder NTG-U

95737340

Sigrid Olsen

Rektor

48256528

Tore Markussen

Assisterende rektor

97097595

Trine Lindberget

Miljøarbeider

97060363