Ansatte

Lærere

Lars Petter Rekkedal

Lærer

41508135

Ulrikke Stenvold

Lærer

94875081

Martin Olsen

Lærer

99444467

Ruben Notkevich Imingen

Lærer

41461996

Sandra Olaussen

Lærer

97125246

Kaia Horsberg Hagen

Lærer

97675346

Mikael Pedersen

Lærer

94795252

Marianne Øvervatn Dalfest

Lærer

91185642

Jørgen Fjørtoft

Lærer

90235563

Julie Andreassen

Lærer

47955093

Julie Voktor Pedersen

Lærer

95758168

Thor Mikalsen

Sportslig leder NTG-U

95737340

Tove Marlen Bortheim

Lærer / Pedagogisk rådgiver

41694798

Ida Handegaard Jacobsen

Kontaktlærer VG1

95884839

Birgitte Martinussen

Lærer

41475027

Ingrid Gårseth

Lærer

97430075

Andreas Brekkan

Kontaktlærer 9.klasse

90913489d

Vidar Higraff

Kontaktlærer 8.klasse

41615253

Annet

Selveste Magnus Heieraas

Miljøarbeider

93629986

Gerd Furfjord

Helsesykepleier

41697165

Line Giertsen

Ernæringskonsulent

90067786

Trine Hansen

Fysioterapeut

45906543

Tove Marlen Bortheim

Lærer / Pedagogisk rådgiver

41694798

Trenere

Sten Stockfledt

Håndballtrener

40451564

Lovis Tönnies

Håndballtrener

48308323

Henrik Tandberg

Håndballtrener

95766652

Thor Mikalsen

Sportslig leder NTG-U

95737340

Ermir Strati

Fotballtrener

40659815

Casey Diggs

Fysisk trener fotball

40517027

Erlend Asbøl

Keepertrener fotball

94054944

Alex Jensen

Keepertrener fotball

Ola Olsen

Fysioterapeut fotball gutt

97022069

Administrasjonen

Anette Nybø

Daglig leder

90081718

Thor Mikalsen

Sportslig leder NTG-U

95737340

Sigrid Olsen

Rektor

48256528

Tore Markussen

Assisterende rektor

97097595