video av inntakstestene

Her kan du se video av inntakstestene ved NTG-U Bodø, med unntak av løpstestene 40 meter og 2000 meter.

Eneste krav i forbindelse med løpstesten er at du skal starte i oppreist posisjoen med en fot foran den andre.

Matteturn

Utførelse bedømmes

Harres test

Gjennomføres på raskest mulig tid.
Pluss at øvelsen må gjennomføres korrekt.
(Hekken kan ikke rives, middelpunkt skal rundes)

Lengde uten tilløp

Lengde måles

5 steg hopp

Lengde måles

Sit ups

Korrekt gjenomførte repetisjoner telles

Push ups

Korrekt gjenomførte repetisjoner telles.