Hjem NTG Bærum Håndball Viktig informasjon vedrørende inntak til NTG Håndball Bærum for skoleåret 2018/2019

Viktig informasjon vedrørende inntak til NTG Håndball Bærum for skoleåret 2018/2019

NTG Håndball Bærum skal ta inn mellom 17 til 19 elever for skoleåret 2018/2019

Av disse elevene vil det normalt fordeles jevnt mellom jenter og gutter. I NTGs inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet.

Det vil bli i inntaket tatt hensyn til posisjoner på banen. Spillerne vil i inntaksprosessen bli vurdert mot lik spillerposisjon. Posisjonene som vurderes er: ving, bakspiller, strek, målvakt. Flerposisjonsspillere vurderes i posisjonen de har best muligheter for å komme inn. 

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Det er mulig å søke på www.ntg.no fra Desember 2018. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i medio Januar. Samtidig som det søkes må karakterkortet fra 1. termin vedlegges. Ved problemer sendes det til krikje@ntg.no scannet i en mail.


Søkere som ikke har levert karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.


Søkere har mulighet til å stille på inntakstrening, dette er er viktig for å bli vurdert på det håndballfaglige. Treningene foregår i Haslumhallen.

Dato for inntaktstreninger: 

Jenter: 

Tirsdag 12 februar kl 09.30

Torsdag 14 februar kl 10.00

Gutter: 

Mandag 11 Februar kl 10.00

Onsdag 13 Februar kl 10.00