Hjem NTG Bærum Fotball Viktig informasjon vedrørende inntak til NTG Fotball for skoleåret 2019/2020
Foto:

Viktig informasjon vedrørende inntak til NTG Fotball for skoleåret 2019/2020

NTG Fotball skal ta inn ca. 28 -30 spillere til neste skoleår


NTG Fotball har inngått samarbeidsavtaler med flere lokale klubber. Hver av disse klubbene har en ca. kvote de kan innstille for inntak:

Klubb

Kvote

Stabæk Fotball herrer

10 spillere

Lyn Fotball herrer

4 spillere

Bærum SK herrer

2 spillere

Stabæk Fotball kvinner

4 spillere

ØHIL Fotball damer

2 spillere

Lyn Fotball damer

2 spillere

Sum

22-24 spillere

Kvote for øvrige søkere fra andre klubber

6-8 spillere

 

Av disse 28-30 spillerne vil det være ca. 8-10 jenter og 20-22 gutter. Av disse igjen har vi en keeperkvote på 2-4 spillere fordelt på begge kjønn. Andre posisjonelle hensyn kan også bli med i vurderingen.

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Det er mulig å søke på www.ntg.no fra Desember 2017. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i medio Januar. Samtidig som det søkes må karakterkortet fra 1. termin lastes opp og vedlegges søknaden. 

 

Søkere som ikke har lastet opp karakterkortet har ikke krav på å bli vurdert.

 

ALLE, UANSETT GRUPPE MÅ SØKE OG LASTE OPP KARAKTERKORTET!

 

NB!  

NTG har åpen dag torsdag 24.01.2019 fra kl. 1300-1900. Da vil fotball ha egen stand med informasjon og presentasjon.

Søkere (jenter) som NTG Fotball anser som gode nok (på bakgrunn av resultater og prestasjonsnivå) kan komme på besøk mandag 04.02.19 og/eller ved behov mandag 04.03.19. 

 

Søkere (gutter) som NTG Fotball anser som gode nok (på bakgrunn av resultater og prestasjonsnivå) kan komme på besøk onsdag 06.02.19 og/eller ved behov onsdag 06.03.19. 

 

Samarbeidsklubbene har som det står over en kvote spillere de kan innstille for inntak. Denne vurderingen skjer både på NTG og i klubbene. Alle spillere må delta på inntakssamlingene som beskrevet over. NB! Spillere fra disse klubbene som ønsker å gå på NTG uavhengige av om de kommer med på klubbenes kvoter må følge samme prosedyre som søkere jenter og gutter.  

 

For besøkende de nevnte datoene over er det fremmøte kl. 0900 på NTG med påfølgende trening kl. 1000 på Hosle (utendørs kunstgressbane).

Søker har selv ansvar for å ta kontakt. Dette avtales med viggo.stroemme@ntg.no. Søkere som ikke selv tar kontakt har ikke krav på å bli vurdert. Kun spillere vi mener holder høyt nok nivå vil bli vurdert etter inntaksamlingene.

 

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til fotball gjelder følgende kriterier:

1. Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter i fotball

Poengene fra eventuelle tester og observasjon gir et snitt mellom 1-6 poeng.

2. Resultater/prestasjonsnivå

Landslagutøver          6 poeng

Landslag/region         5 poeng

Kretslag                    3-4 poeng

Klubblag                    1-2 poeng

3. Skolekarakterer   

Karaktersnitt fra ungdomsskolen i de fagene som ligger på søknadsskjemaet = 4 – 6 poeng

Punkt 1 – 3 vektes på følgende måte:

Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1

Søkerens ferdigheter og prestasjonsnivå kan vurderes utfra det nivået søkeren spiller på ved søknadstidspunktet, på inntakssamlinger, hospitering, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.  

Her er link til skolens generelle inntaksreglement: http://ntg.no/artikkel/generel...


Viggo Strømme 

Hovedtrener NTG Fotball 

viggo.stroemme@ntg.no 

+47 92887888