Hjem NTG Bærum Fotball Inntak Bærum Fotball
Foto:

Inntak Bærum Fotball

NTG Fotball skal ta inn ca. 28 -30 spillere skoleåret 2019/2020

NTG Fotball har inngått samarbeidsavtaler med flere lokale klubber. Hver av disse klubbene har en ca. kvote de kan innstille for inntak:

Klubb

Kvote

Stabæk Fotball herrer

10 spillere

Lyn Fotball herrer

4 spillere

Bærum SK herrer

2 spillere

Stabæk Fotball kvinner

4 spillere

ØHIL Fotball damer

2 spillere

Lyn Fotball damer

2 spillere

Sum

22-24 spillere

Kvote for øvrige søkere fra andre klubber 

PS! eksterne søkere kan bli vurdert samlet av NTG og en av samarb. klubbene ift inntak)

6-8 spillere

Av disse 28-30 spillerne vil det være ca. 8-10 jenter og 20-22 gutter. Av disse igjen har vi en keeperkvote på 2-4 spillere fordelt på begge kjønn. Andre posisjonelle hensyn kan også bli med i vurderingen.

 

NB!  

NTG har åpen dag onsdag 22. januar 2020 fra kl. 1300-1900 (nærmere informasjon kommer). Da vil fotball ha egen stand med informasjon og presentasjon.

Søkere (jenter) som NTG Fotball anser som gode nok (på bakgrunn av resultater og prestasjonsnivå) kan komme på besøk mandag 03.02.20 og/eller ved behov mandag 02.03.20. 

 

Søkere (gutter) som NTG Fotball anser som gode nok (på bakgrunn av resultater og prestasjonsnivå) kan komme på besøk onsdag 05.02.19 og/eller ved behov onsdag 04.03.19. 

 

Samarbeidsklubbene har som det står over en kvote spillere de kan innstille for inntak. Denne vurderingen skjer både på NTG og i klubbene. NB! Spillere fra disse klubbene som ønsker å gå på NTG uavhengige av om de kommer med på klubbenes kvoter må følge samme prosedyre som søkere jenter og gutter.  

 

For besøkende de nevnte datoene over er det fremmøte kl. 0900 på NTG med påfølgende trening kl. 1000 på Hosle (utendørs kunstgressbane).

Søker har selv ansvar for å ta kontakt. Dette avtales med viggo.stroemme@ntg.no. Søkere som ikke selv tar kontakt har ikke krav på å bli vurdert. Kun spillere vi mener holder høyt nok nivå vil bli vurdert etter inntaksamlingene.

Inntakskriterier og vekting

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Det er mulig å søke på www.ntg.no fra desember. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i medio januar. Samtidig som det søkes må karakterkortet fra 1. termin lastes opp og vedlegges søknaden. 

ALLE MÅ SØKE OG LASTE OPP KARAKTERKORTET!
Søkere som ikke har lastet opp karakterkortet har ikke krav på å bli vurdert.

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til fotball gjelder følgende kriterier:

1. Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter i fotball

Poengene fra eventuelle tester og observasjon gir et snitt mellom 1-6 poeng.

2. Resultater/prestasjonsnivå

Landslagutøver          6 poeng

Landslag/region         5 poeng

Kretslag                    3-4 poeng

Klubblag                    1-2 poeng

3. Skolekarakterer   

Karaktersnitt fra ungdomsskolen i de fagene som ligger på søknadsskjemaet = 4 – 6 poeng

Punkt 1 – 3 vektes på følgende måte:

Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1

Søkerens ferdigheter og prestasjonsnivå kan vurderes utfra det nivået søkeren spiller på ved søknadstidspunktet, på inntakssamlinger, hospitering, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.  


Viggo Strømme 

Sportssjef NTG Fotball 

viggo.stroemme@ntg.no 

+47 92887888